Skip to main content

Manifest Vrije artsenkeuze namens 5,5 miljoen Nederlanders naar Eerste Kamer

De Eerste Kamer neemt vandaag, 8 december 2014,  een manifest in ontvangst over het behoud van vrije artsenkeuze. Circa 70 maatschappelijke organisaties roepen de senatoren op om vrije artsenkeuze te behouden. De Eerste Kamer debatteert vandaag en morgen over het wetsvoorstel dat de vrijheid van burgers beperkt zelf hun arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

Het manifest voor behoud van vrije artsenkeuze wordt ondersteund door circa 70 maatschappelijke organisaties, die samen ruim 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. Partijen als de Consumentenbond, zorgverzekeraars, Abvakabo FNV, NIP, een groot aantal patiëntenorganisaties waaronder Iederin en het Reumafonds, Buurtzorg, Cliëntenraden, organisaties zoals LOC en Landelijk Platform GGZ en zorgverleners zoals KNMT en VPHuisartsen ondertekenden dit manifest. Net als verschillende hoogleraren in de zorg.

Wat: aanbieden manifest aan leden van de Eerste Kamer.
Wie: Vertegenwoordigers van circa 70 maatschappelijke organisaties.
Wanneer: maandag 8 december om 19.15 uur.
Waar: Eerste Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof 21-23, 2513 AA Den Haag.

Deze organisaties maken zich grote zorgen over de voorgenomen wetswijziging. Zij menen dat daarmee een onjuiste beslissing wordt genomen waarvoor onder de bevolking geen draagvlak bestaat en waarvan Nederlandse consumenten en patiënten de dupe dreigen te worden. Ook tekenden bijna 160 duizend Nederlanders persoonlijk de petitie voor behoud van vrije artsenkeuze (www.vvaa.nl/actueel/redvrijeartsenkeuze). De Eerste Kamer-commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op 8 en 9 december over het wetsvoorstel om vrije artsenkeuze in te perken. Het voorstel wordt op 15 december in stemming gebracht.

Waar de Eerste Kamer over stemt
Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners en zorginstellingen. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft, moet de zorgverzekeraar tot nu toe tóch zo’n 80 procent van de kosten vergoeden. Dit geldt voor verzekerden met een naturaverzekering, wat het overgrote deel van de Nederlanders heeft. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetswijziging van minister Schippers hoeven zorgverzekeraars vanaf 2016 níéts meer te vergoeden als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Solidariteit onder druk
Als de senatoren akkoord gaan, vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om zelf een arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan en zal dan worden beperkt door de zorgverzekeraar. Volgens de organisaties zet dat de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk. Het zal leiden tot tweedeling op grond van de financiële positie van mensen. In het manifest lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze een onjuiste beslissing is:
– Democratische grondbeginselen worden geschonden.
– De macht in de zorg komt steeds meer in handen van de vier grote private zorgverzekeraars.
– Een solide financiële onderbouwing van de voordelen van de wetswijziging ontbreekt.
– Voorwaarden voor de wetswijziging zoals afgesproken in de Tweede Kamer kunnen niet worden uitgevoerd.
– Deugdelijkheid van het voorstel – ook in een Europese context – staat ter discussie.

Verzet groeit
Diverse partijen voeren al enige tijd campagne voor het behoud van vrije artsenkeuze. Eerder dit jaar nam Helma Neppérus, voorzitter van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een petitie in ontvangst en riepen de organisaties senatoren op ‘geschiedenis te schrijven’ en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze. Sinds oktober van dit jaar is de campagne geïntensiveerd en hebben steeds meer maatschappelijke organisaties zich aangesloten of zelf hun bezwaren bij de Eerste Kamer kenbaar gemaakt.

Manifest voor een vrije artsenkeuze: www.vvaa.nl

Petitie Red de vrije artsenkeuze: www.vvaa.nl/actueel/redvrijeartsenkeuze

Waarom Stichting Beroepseer het Manifest Vrije Artsenkeuze steunt, Blogs Beroepseer: https://beroepseer.nl

Manifest artsenkeuze namens 5,5 miljoen Nederlanders naar Eerste Kamer, bericht van VvAA, 8 december 2014: www.vvaa.nl

Lees ook: Huisartsen weigeren contract zorgverzekeraars, door Joost Visser, Medisch Contact, 8 december 2014: www.medischcontact.nl

U P D A T E

Verslag van de plenaire  vergadering Eerste Kamer van dinsdag 16 december 2014: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20141216/verslag

Roger van Boxtel: bijl aan de wortel van de democratie, door Matthias Pauw, HP De Tijd, 15 december 2014: www.hpdetijd.nl

Zorgdebat bevat veel onwaarheden, door huisarts Annelies Leloup, de Volkskrant, 12 december 2014: www.volkskrant.nl

Verslag van de plenaire vergadering Eerste Kamer van dinsdag 9 december 2014: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20141209/verslag

Verslag van de plenaire vergadering Eerste Kamer van maandag 8 december 2014: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20141208/verslag

Hieronder video van de aanbieding van het manifest door het actiecomité Red de Vrije Artsenkeuze aan leden van de Eerste Kamer op 8 december 2014 namens burgers,  patiënten/cliënten en zorgverleners, verenigd in 70 organisaties.