Interview met Jos de Blok van Buurtzorg over 10 jaar stichting Beroepseer, en over de toekomst

logo tien jaar beroepseerIn 2016 is het tien jaar geleden dat stichting Beroepseer is opgericht. In die tien jaar heeft de stichting zich met hart en ziel ingezet om professionals in de (semi-)publieke sector te ondersteunen en te bemoedigen om naar eer en geweten hun werk te kunnen doen.
Door middel van publicaties, blogs, video’s, Goed Werk Hub-bijeenkomsten, Beroepseer-ateliers en Goed Werk-trajecten heeft de stichting duizenden professionals bereikt en geïnspireerd.
Dit jubileum is een mooie gelegenheid om terug te kijken wat tien jaar Beroepseer heeft opgeleverd en de balans op te maken. Daarnaast willen we vooruitkijken: waar staan we? Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Waar willen we vanuit stichting Beroepseer aan bijdragen en hoe?

Ter gelegenheid van het jubileum van Beroepseer vinden verschillende activiteiten en bijeenkomsten plaats. Een van deze activiteiten is een reeks interviews met voortrekkers van stichting Beroepseer waarin ze terugblikken op de afgelopen 10 jaar, maar ook hun licht laten schijnen over de uitdagingen voor de toekomst.

Interview met Jos de Blok

De negende en laatste gast in deze reeks is Jos de Blok, oprichter (in 2006) en directeur van Buurtzorg Nederland, een met kleine teams werkende organisatie – bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkzieken-verzorgenden – die zorg levert aan huis.

De Blok heeft Buurtzorg opgezet omdat hij vond dat bestuurders en managers de zaken onnodig complex maken. Hij ging daarbij uit van een eenvoudige basis: laat mensen gewoon hun werk doen, neem het vakmanschap van de buurtverpleegkundige als uitgangspunt: “Goede zorg draait om ‘gewoon weer normaal doen’. Dat hebben we afgeleerd. Iedere professional wil van nature goed werk doen en bijdragen. Als je weer de goede dingen gaat doen, is er minder zorg nodig en gaan de kosten omlaag”.
Vakmanschap draait volgens De Blok om zicht hebben op de resultaten en daarover verantwoording kunnen afleggen: “De enige vraag die relevant is: welke zorg hebben mensen nodig? We zijn begonnen met een klein team in Enschede. Inmiddels zijn er meer dan 800 Buurtzorgteams actief”. Buurtzorg heeft geen managers, wel een aantal coaches die teams bijstaan als daar behoefte aan is.

De Blok vindt dat Stichting Beroepseer er in deze tien jaar in is geslaagd om, over sectoren heen, professionals met elkaar in gesprek te krijgen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren: “Dat heeft een goede functie gehad. Ook is het thema beroepseer stevig op de politieke agenda terechtgekomen”.

Volgens De Blok liet Beroepseer met het boek Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! zienaan de hand van concrete voorbeelden – welke alternatieven er zijn. Hoe een eenvoudig alternatief het onderwijs weer terug kan geven aan de vakmensen: “Het boek had een impact op het veld en heeft invloed gehad op de politiek, beleidsmakers en docenten zelf”.
Wat uitdagingen betreft voor de komende jaren merkt hij op: “Ondersteun concrete initiatieven die echte verandering teweegbrengen. In de volgende fase moeten we het alternatief verder vormgeven in de zorg, het onderwijs, bij de politie en in andere sectoren. De grote opdracht is: maak het concreet, maak het zichtbaar. Vertaal het naar schaalbare, makkelijk toepasbare manieren zodat je snel school en massa kunt maken. En blijf de politiek beïnvloeden. Dit alles vraagt om een meer activistische houding van professionals. De stichting Beroepseer kan daar een belangrijke rol in blijven vervullen”.

Klik hier voor interview
met Jos de Blok
 jos de blok interv

Voorgaande interviews over 10 jaar Stichting Beroepseer:

1. Interview met politiechef Jaco van Hoorn. Klik hier.
2. Interview met Barend Rombout van Bureau Frontlijn. Klik hier
3. Interview met hoogleraar Rechtstheorie Dorien Pessers. Klik hier.
4. Interview met hoogleraar Gabriël van den Brink. Klik hier.
5. Interview met rechter Leendert Verheij. Klik hier.
6. Interview met politieman Bennie Beuvink. Klik hier.
7. Interview met psychiater Alan Ralston. Klik hier.
8. Interview met leraar René Kneyber. Klik hier.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer