Rijksambtenaren zijn respectloos gedrag beu

Om de bezuiniging van 1,8 miljard te kunnen realiseren, wil het Kabinet ambtenaren ontslaan en twee jaar op de nullijn zetten. Daarom liepen de cao-onderhandelingen in februari 2011 al vast.
Eind september is ook het overleg over Sociaal Flankerend Beleid gestrand.

Cao-onderhandelaar Jan Willem Dieten: “We hebben lang en geduldig geprobeerd of de overeenkomst over het sociaal flankerend beleid, die eind 2011 afloopt, kunnen verlengen. Al dan niet gewijzigd. Met als doel dat we de bezuinigingen zonder slachtoffers doorkomen en ambtenaren gefaciliteerd worden om binnen of buiten het Rijk mobiel te worden. Donner wil op dit punt alleen verslechteringen en vindt het ook best als er geen nieuw sociaal flankerend beleid komt.”

Op 22 september hebben de vier bonden, Abvakabo FNV, CNV Publieke zaak, CMHF en Ambtenarencentrum, een laatste poging gedaan om met de onderhandelaar van de minister tot overeenstemming te komen of althans een onderhandelingsopening te vinden.
Dieten: “Dat is mislukt. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Nul moet nul blijven. Zelfs een uitruil, die wij overigens niet willen, is uitgesloten. Dus ook zonder salarisverhoging kunnen we geen werkzekerheid krijgen en ook zonder werkzekerheid kunnen we geen salarisverhoging krijgen. De vier bonden hebben daarop geconcludeerd dat er in het overleg niets valt te bereiken”.

Abvakabo FNV roept de rijksambtenaren op om 1 november het werk neer te leggen en naar Utrecht te komen voor een protestbijeenkomst van 12.00 tot 14.00 uur. Men wil minister Donner duidelijk maken dat rijksambtenaren dit respectloze gedrag beu zijn en fatsoenlijk behandeld willen worden. Een normaal kabinet bedreigt ambtenaren niet met ontslag als er genoeg werk is en zorgt ervoor dat ambtenaren minstens hun koopkracht behouden.

Zie: www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/actie-rijksambtenaren (Website AbvaKabo FNV is opgeheven).

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer