Samen bouwen aan de beste rijksoverheid van Europa

Samen bouwen aan de beste rijksoverheid van Europa “…De overheid schenkt vertrouwen aan professionals en uitvoerders in de publieke sector, wier vakkennis van cruciaal belang is…” (Coalitieakkoord 2007).

Wij, ambtenaren op diverse ministeries, medewerkers van de regering, zijn een essentieel onderdeel van het democratisch proces. Onze kennis van specifieke bijzonderheden en gevoeligheden op (beleids)terreinen kunnen het land behoeden voor riskante avonturen en bewindslieden voor een politieke val.

Wij willen graag onze bijdrage leveren aan een betere samenleving. Door ons dienstbaar op te stellen, de menselijke maat als leidraad te hanteren en kwaliteit centraal te stellen. Door het maken van gedegen beleid. Door ons open te stellen voor nieuwe ideeën, door het toepassen van betere inzichten. Dat is onze beroepseer!
Als geïnspireerde, bevlogen werknemers bij de overheid willen wij de ruimte krijgen om ons werk goed te doen. Top-down taakstellingen, kaasschaaf- of salami-benaderingen, het nalaten van budget voor nieuwe taken en voortdurende reorganisaties werken demotiverend. Het is niet uitgesloten dat inkrimping leidt tot verbetering, maar dat vereist wel uiterste betrokkenheid van alle medewerkers en een stevige investering in kwaliteit, geld en tijd. Wij zijn het zat om af te wachten wat de nieuwste bezuinigingsronde voor ons in petto heeft.

Wij hebben er genoeg van om sluitpost te zijn van de rijksbegroting. Het is tijd voor een alternatief. Wij willen werken bij een rijksoverheid die de beste is van Europa. Met de volgende ingrediënten:

• één concern als optelsom van alle best practices bij elkaar. Interdepartementale samenwerking krijgt onze volle steun.

• loyaal aan onze bewindslieden, maar we nemen geen blad voor de mond.

• ruimte en vrijheid om ondernemend en probleemoplossend te werken.

• geen overhaaste beleidsvorming: alleen uitvoerbare besluiten en gewenste effecten. Wel ruimte voor experimenten.

• we werken op basis van een beroepscode.

• kwaliteit en veiligheid staan bovenaan. Bestaand beleid wordt regelmatig onderzocht en nieuw beleid wordt geëvalueerd: onderzoeken als INK, EWB, MTO, KTO behoren tot ons standaard-pakket.

• de organisatie is toegewijd om elke medewerker optimaal toe te rusten voor haar of zijn taak. De arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleidingen staan allemaal in het teken om bij te dragen aan onze ambitie: de beste voor de burger in Europa te zijn.

• we gaan integer te werk en zorgen voor waarborgen daarvoor.

• elk signaal dat wijst op werkdruk die ontaardt in werkstress, nemen we serieus. De oorzaak nemen we weg.

• ruim baan voor intervisie, coaching, supervisie, teamrolmanagement, zelfsturende teams.

• veiligheid staat via baangarantie centraal: mobiliteit wordt een feest.

Oproep

Binnen afzienbare tijd willen wij op basis van bovenstaande uitgangspunten een bijeenkomst bij het ministerie van OCW organiseren. Dan kunnen we onze ideeën verder uitwerken en zien welke activiteiten we kunnen ontplooien om ons doel te bereiken: de beste rijksoverheid van Europa.

Namens een aantal vakbondsleden,

Koert Vrijhof

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer