Je uitspreken heeft zin

Je als gepassioneerde professional laten horen heeft zin. Op 13 april  tekende wijkagent Bennie Beuvink uit de wijk Velve-Lindenhof op deze site protest aan tegen het besluit van  minister Integratie en Wijkverbetering (op het ministerie van VROM) Ella Vogelaar dat ´zijn´ wijk niet was opgenomen in de door haar samengestelde lijst van 40 aandachtswijken waar meer geld en aandacht naar toe gaat de komende jaren. Op 24 april hoorde hij en anderen dat hun wijk alsnog is aangewezen (zie zijn eerdere bericht). Zeker zo verrassend was het bezoek dat de Minister Ella Vogelaar op zaterdag 28 april geheel onverwachts aan de wijk bracht.

Hier volgt het eigen verslag van de minister, getiteld Op de ladder omhoog!.

“In Enschede kreeg ik een ladder van de bewoners, als symbool voor de stappen naar boven die hard nodig zijn in de wijk Velve-Lindenhof. Deze ladder staat nu in mijn werkkamer om mij te herinneren aan de niet mis te verstane boodschap uit de wijk: Samen buurten, samen binden klinkt prachtig, maar eerst zien dan geloven! In Enschede voelde ik de passie waarmee de mensen betrokken zijn bij hun wijk, maar ook de frustraties van jaren problemen en projectjes die vaak te weinig opleverden. Ik realiseer me dat ook dit nog slechts woorden zijn. Toch wil aan Enschede kwijt dat ik me die sceptische houding kan voorstellen en dat ik de oprechtheid van de mensen waardeer. Júist als we elkaar de waarheid zeggen, komen we de komende vier jaar misschien écht een aantal sporten op die ladder omhoog! Samen met de bewoners hoop ik dat waar te gaan maken”.

“De discussies waren pittig en de kritiek op de dingen die hier niet goed gaan was recht voor zijn raap! Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vrouwen die het nog steeds niet voor elkaar krijgen om een baan te vinden die te combineren valt met de zorg voor hun kinderen. Ik denk aan de onderwijzers die moe worden van de wisselende regelingen en projecten vanuit de overheid. Ik begrijp heel goed dat ze hun kostbare tijd niet willen besteden aan aanvraagformulieren volschrijven en steeds weer verantwoorden waarom ze met een bepaalde aanpak door willen gaan. Natuurlijk moet er wel een vorm van afstemming en controle blijven, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer beslisbevoegdheid en daarmee vertrouwen bij organisaties zelf gelegd kan en moét worden. Ik zal me ervoor inzetten om de cultuur van te veel regels en projectgericht denken om te buigen naar een praktijk van afspraken maken, aan de slag gaan en bij goede resultaten vooral zo doorgaan”.

“Want dat er een geweldige potentie in Enschede aanwezig is om tot goede resultaten te komen, heb ik ook gezien. Bijvoorbeeld in de onorthodoxe en gedurfde aanpak die woningcorporatie de Woonplaats heeft gekozen om de woningen te gaan verbeteren. Door de mensen heel duidelijk te betrekken en ze voor te rekenen wat hun huurkosten gaan worden bij zowel renovatie als bij sloop en nieuwbouw, staat maar liefst 90% van de wijk achter de grootschalige nieuwbouwplannen. Zo´n draagvlak is gigantisch als je het vergelijkt met soortgelijke processen in andere oude wijken. Verder was ik onder de indruk van de rol van de Speeltuin. De medewerkers en vrijwilligers bieden niet alleen activiteiten aan, maar gebruiken die spelenderwijs om met kinderen en jongeren in gesprek te komen en zo vervullen ze ook een opvoedkundige rol”.

“Ik hoop dat dit bezoek een begin heeft gemaakt aan een blijvende samenwerking, tenminste voor de komende vier jaar. En dat de sceptici in die tijd weer iets meer vertrouwen krijgen, omdat er daadwerkelijk positieve resultaten worden geboekt. Ik zal in ieder geval daad bij het woord voegen en hier ook de komende jaren regelmatig terugkeren om samen met u de sporten van de ladder omhoog te vinden”.

Tot zover de minister Integratie en Wijkverbetering (op het ministerie van VROM).

Bennie Beuvink mailde ons: “Wij hebben een kans gehad om te laten zien waar we voor staan en met´wij´ bedoel ik alle beroepskrachten (politie, onderwijs, zorg, gemeente)  onder aanvoering van de bewoners/wijkraad”.

We zullen de komende jaren van hem  ongetwijfeld horen hoe het verder gaat.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer