Kwaliteit baas kan veel beter

Begin 2007 heeft FNV een verkennend onderzoek, “De baas, de baas?”, gedaan onder werknemers naar wat zij vinden van de kwaliteit van hun leidinggevenden. 3000 werknemers vulden de uitgebreide vragenlijst in.
Er zijn de volgende knelpunten

1. Leidinggevenden hebben moeite om gestructureerd werkoverleg te voeren (59 % van de ondervraagden geeft aan dat dit niet gebeurt).

2. Zij zijn naar het oordeel van werknemers niet altijd even onafhankelijk. Bovendien laten veel leidinggevenden zich ‘inpakken’ door bepaalde collega’s (ja zegt 55%).

3. Veel leidinggevenden geven nog steeds op een ouderwetse wijze leiding (40 % typeert de stijl als autoritair en 30% vindt dat er eigelijk geen leiding wordt gegeven).

4. Maar liefst 56% van de ondervraagden geeft aan dat er geen functioneringsgesprekken worden gevoerd.

5. 55 % van de ondervraagden is van mening dat leidinggevenden conflicten niet goed oplossen.

6. En 52 % geeft aan dat de leidinggevende niet bijdraagt aan een goede sfeer op het werk.

7. Leidinggevenden hebben moeite om de werkdruk aan te pakken en te beheersen (51% doet dit niet) en werk goed over de afdeling en werknemers te verdelen naar draagkracht (42% verdeelt niet eerlijk).

8. Omgaan met kritiek blijft erg moeilijk voor 55% van leidinggevenden.

9. De roep om wat meer waardering was in 2000 groot en is nog exact even groot: 72% ervaart een gebrek aan waardering.

10. In algemene zin is voor een groot aantal werknemers de relatie met de leidinggevende (zeer) problematisch: 19 procent geeft dit aan. Zelfs 5 procent hiervan zegt een zeer problematische relatie met de baas te hebben.

11. Overigens geeft 52 % van de ondervraagden aan dat de leidinggevende zich met teveel zaken moet bezighouden.

12. Maar liefst 56% van de werknemers geeft aan dat de leidinggevende niet degene is waar je naar toestapt voor hulp.

Kortom, er valt nog heel wat te verbeteren aan de Nederlandse baas…

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer