De strijd tegen de onttakeling van het openbaar onderwijs in de V.S.

the attack on public schoolsIn het openbaar en achter de schermen is in de Verenigde Staten een harde, principiële strijd gaande om privatisering van het openbaar onderwijs. Op de nieuwe website Public school shakedown wordt de stand van deze strijd, die tegelijk een strijd om de democratie is, bijgehouden. Al jaren zijn zeer vermogende Amerikanen en hun stichtingen bezig in hoog tempo geld te stoppen in het onderwijs en er hun eigen stempel op te drukken. De gevolgen zijn enorm, al ziet het publiek dat niet altijd. Intussen hebben de privatiseerders en hun lobbyisten zoveel verwarring gezaaid in onderwijsland dat men niet meer helder kan onderscheiden wat er eigenlijk op het spel staat.

Behalve Public school shakedown zijn er nog andere nieuwe websites bijgekomen waar het openbaar onderwijs verdedigd wordt. Bijvoorbeeld Schools matter – at the chalkface, waarop een metafoor wordt gebruikt ter illustratie van de schoolstrijd: “Een grote machine probeert onze openbare scholen te vermalen, maar wij zijn het zand in de machine”.
Public school shakedown gaat na waar het geld vandaan komt dat in het onderwijs wordt gestoken en maakt de namen van financierders, lobbyisten en voor privatisering ijverende Republikeinse politici bekend. De namen van deze “school bullies” staan vermeld op een lijst in de rubriek Meet the bullies.

Een voorbeeld van een manier waarop het openbaar onderwijs onttakeld wordt, beschrijft Ruth Conniff, redacteur van de site, in haar verslag van een dramatische bijeenkomst in Madison, de hoofdstad van de staat Wisconsin. Wisconsin is overigens de staat waar de schoolstrijd bijzonder heftig wordt gevoerd en dat komt voornamelijk door gouverneur Scott Walker die sinds zijn aantreden in 2010 alles in het werk stelt om onderwijsvakbonden uit te schakelen en te bezuinigen op het salaris van leraren.
Walkers naam staat uiteraard ook vermeld op het lijstje “school bullies”. Namen van andere bullies zijn de puissant rijke gebroeders Koch die de grootste privé-onderneming van de V.S. bezitten. Op de lijst staat ook de familie Walton, de rijkste familie van de V.S. en eigenaar van de Walmart warenhuizen. De Waltons hebben honderden miljoenen dollars besteed aan allerlei alternatieven voor openbaar onderwijs, zoals de voucher- en charter scholen. Charterscholen worden gesubsidieerd met openbare middelen en donaties uit de private sector. Een schoolvoucher is een financiële staatssteun die ouders kunnen gebruiken voor onderwijs op een particuliere school.
De Walton Family Foundation wil “concurrerende systemen in het onderwijs van de V.S. invoeren door de kwantiteit en kwaliteit van schoolkeuzen voor ouders te verhogen, vooral voor de lagere inkomensgroepen”. Het klinkt idealistisch, maar de gevolgen zijn dat meestal niet.

De senator was gaan kijken naar die ‘gekken’ met hun protesten

Het verslag van Ruth Conniff betreft een bijeenkomst in juni 2013 waarop wetgevers moesten beslissen over de begroting van gouverneur Walker en de uitbreiding van het schoolvoucher-systeem.
“Om 5 uur”, schrijft Conniff, “was ik omringd door leraren die rode T-shirts droegen waarop stickers met de tekst ‘Geen vouchers!’ Om 8.15 uur was er pauze. Er werd luidkeels geroepen: ‘Solidariteit voor altijd’ en ‘Wij zullen niet wijken’. Om 1.30 uur in de nacht, toen de commissieleden van de bijeenkomst  eindelijk naar hun plaats terugkeerden, waren mijn vroegere leraar en andere gepensioneerde leraren al naar huis gegaan.
Op een gegeven moment liep de Republikeinse senator Glenn Grothman door het vertrek. Hij vertelde dat hij even weggegaan was om te kijken hoe die ‘gekken’ met hun protesten eruit zagen. Die zagen eruit als leraren, van middelbare leeftijd en afkomstig uit de middenklasse, voornamelijk vrouwen”.

Conniff heeft gesproken met diverse leraren en de voorzitter van een onderwijsvakbond: “We zijn hier om de commissie aan te moedigen de juiste beslissing te nemen en die vouchers te weigeren. Ze verzwakken het openbaar onderwijs”.
Maar, ze kregen de kans niet. De lobbyisten en de wetgevers negeerden hen en loodsten de wet erdoor in de uren na de pauze. De commissie beëindigde de bijeenkomst om zes uur in de ochtend. De burgers van Wisconsin konden nu meteen na het wakker worden lezen wat er die nacht was gebeurd. De schoolprivatiseringslobby was erin geslaagd via in achterkamertjes gemaakte afspraken en nachtelijke stemming, voorbij te gaan aan de belangen van de bevolking.
Het begint erop te lijken, alus Conniff, dat Scott Walker zich kanditaat gaat stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Hij kan erop bogen dat hij vakbonden kapot heeft gemaakt en geld van het openbaar onderwijs naar particuliere scholen heeft overgeheveld. In de ogen van rechtse miljardairs is hij een radicale schoolhervormer. Zij zouden best wel eens belangstelling kunnen krijgen voor zijn carrière in de landelijke politiek.

Gevaar voor teloorgang van de lokale gemeenschap

Op het platteland met weinig leerlingen kan deze nieuwe wet de teloorgang van lokale openbare scholen betekenen. Daarmee ook van voetbalwedstrijden op vrijdagavond, musicals en al die mensen die zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Berekend is dat de uitbreiding van het vouchersysteem jaarlijks 1,9 miljard dollar onttrekt aan het openbaar onderwijs. In een plaats als Fort Atkinson is de halve stad op vrijdagavond betrokken bij een wedstrijd of een toneeluitvoering. Huwelijksfotograaf Lori Compas: “Als je het hebt over schoolkeuze in een kleine plaats, vragen mensen: welke keuze? Er is maar een school in een straal van twintig mijl. Het is niet logisch als je geld weghaalt uit die ene school om een kind naar een particuliere school in Milwaukee te kunnen sturen”.
Maar dat is nu precies wat Walker en de Republikeinen aan het doen zijn. De minachting voor hun kiezers is verbijsterend.

Nieuw boek van Diane Ravitchomslag reign of terror diane ravitch

Van Diane Ravitch, onderwijshistorica en research-professor Onderwijs aan de Universiteit van New York, verschijnt op 17 september 2013 een nieuw boek over de privatisering van openbare scholen: Reign of Error – The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools (uitg. Knopf Doubleday). Volgens Ravitch, van wie in 2012 Death and Life of the Great American School System uitkwam, is de crisis in het Amerikaanse onderwijs niet een crisis van leerprestaties maar een georkestreerde poging openbare scholen te vernietigen. Ze maakt duidelijk dat in tegenstelling tot wat er wordt beweerd, toetsresultaten op openbare scholen beter zijn dan ooit, en de percentages van schooluitval zijn verminderd.
Nationale programma’s als No child left behind, ingevoerd door George W. Bush en Race to the top van Barack Obama stellen onredelijk hoge eisen aan de Amerikaanse leerlingen en straffen scholen met als resultaat dat docenten ontslagen worden als hun leerlingen onder de norm presteren en gebrandmerkt worden als mislukkelingen. Ravitch waarschuwt dat stichtingen, miljardairs en managers van beleggingsfondsen op Wall Street de privatisering van openbaar onderwijs aanmoedigen. Sommigen doen dat uit idealistische motieven, andere doen het voor de winst. Veel mensen die met investeringsfondsen werken, beschouwen openbaar onderwijs als een opkomende markt voor investeerders.
In het oktobernummer 2013 van het tijdschrift The Progressive staat een interview met Ravitch over haar nieuwe boek en komt er een live chat op de site van Public School Shakedown.

U P D A T E  Public School Shakedown bestaat niet meer als aparte site maar is onderdeel van The Progressive: https://progressive.org/public-school-shakedown

Het politieke maandblad The Progressive – opgericht in 1909 – is gewijd aan democratie en sociale rechtvaardigheid: http://progressive.org

Meer info over boek van Diane Ravitch Reign of Error op: https://www.penguinrandomhouse.com/books/228036/reign-of-error-by-diane-ravitch/

Zie ook de artikelen op Groepsblog Beroepseer: Het industriële klaslokaal. Klik hier. 
Nadruk op toetsen en meten leidt niet tot beter onderwijs. Klik hier.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer