Afgedwongen openbaarmaking prestaties leraren in V.S.

education newsDe Amerikaanse vakbond van leraren, de United Federation of Teachers heeft op 14 februari 2012 het onderspit gedolven in een strijd die werd gevoerd over het al of niet openbaar maken van prestatiecijfers van 12.700 leraren in New York City. De vakbond is van mening dat de cijfers die uitsluitend en alleen gebaseerd zijn op standaardtoetsresultaten van leerlingen, misleidend, subjectief en inaccuraat zijn en daarom niet openbaar gemaakt mogen worden. Los hiervan is ook de privacy van de leraren in het geding.

De vakbond voerde drie jaar lang rechtszaken tegen de gemeente van New York City, eerst voor de rechtbank en vervolgens voor het gerechtshof, over deze Teacher Data Reports.

Tenminste een dozijn dagbladen, waaronder The New York Times, hadden om de gegevens gevraagd. De gemeente stemde daar aanvankelijk in 2010 mee in maar kwam daar in september 2011 op terug. Reden was dat er inmiddels een nieuw systeem van beoordeling van leraren is ontworpen door de State Education Department van de staat New York dat in 2013 officieel wordt ingevoerd.

Op de site van SchoolBook werd opgeroepen te reageren op deze nieuwste ontwikkeling en gevraagd of het afgedwongen openbaar maken van de prestatiecijfers van 12.700 leraren een goede zaak was?
Leonie Haimson schreef daarop: “Kun je het je voorstellen dat de werkbeoordeling van andere werknemers in de publieke of private sector in de krant worden afgedrukt? Alweer een methode om de leraar te demoraliseren”.
Waarop Helen Wealock reageerde met: “Betekent dit dat de volgende stap is dat de werkbeoordeling van politiemensen en brandweerlieden ook openbaar wordt?”
Een dag later suggereerde Leonie Haimson – eigenlijk heel terecht – dat The New York Times wel eens zijn goede wil mag tonen en afzien van het publiceren van de onbetrouwbare prestatiecijfers.
Fred Grygiel merkte op dat leerlingen de leraren in gijzeling zullen houden en hogere cijfers eisen. In ruil daarvoor geven zij hun leraar hogere punten. Dat gebeurt al in diverse schooldistricten: “De regering en de gerechtshoven ontbreekt het aan lef om nee te zeggen. Maar wij zullen allemaal de prijs betalen voor gebrek aan moed”.

Naast de kwestie van de openbaarmaking van prestatiecijfers speelde deze week een ander, hooglopend conflict over het nieuwe landelijke evaluatiesysteem, de APPR of Annual Professional Performance Review, dat leraren tussen 20 en 40 procent beoordeelt op basis van toetsresultaten en de rest op basis van beoordeling door schoolhoofden. Maar eenderde van alle schoolhoofden in de staat New York wilden dit nieuwe systeem niet en schreven een brief waarin ze de negatieve effecten van de nieuwe regels tot in detail uitleggen en aanbevelingen doen over hoe het wel zou moeten. Met de brief werd een beroep gedaan op collega’s zich op internet solidair te verklaren en de brief te ondertekenen.

De leraren zelf wilden het nieuwe systeem ook niet omdat ze niet de kans zouden krijgen bij een negatieve beoordeling van een schoolhoofd in beroep te gaan bij een onafhankelijke arbiter, ondanks talrijke gedocumenteerde gevallen waarin schoolhoofden in New York City leraren slechte cijfers gaven uit persoonlijke of politieke motieven.
Op 16 februari 2012 bereikte het conflict zijn hoogtepunt. Het moment waarop er een akkoord moest zijn, was aangebroken. Zonder akkoord zou de staat New York een onderwijssubsidie van 700 miljoen dollar mislopen. Na een laatste poging om uit de al twee jaar durende impasse te komen, sloten onderwijsfunctionarissen van de staat New York te elfder ure een compromis met de onderwijsvakbond. Beide partijen hebben concessies gedaan. Het akkoord is direct al “historisch” genoemd.

Overeengekomen is dat beoordeling van leraren tot 40 procent wordt bepaald door de toetsresultaten van leerlingen. De helft van dat percentage moet gebaseerd zijn op de jaarlijkse vooruitgang in prestaties van die leerlingen. Er is ook enige speling voor de circa 700 schooldistricten. Ze kunnen toetsresultaten op verschillende manieren waarderen en scholen kunnen ook hun eigen toetsen ontwerpen mits ze goedgekeurd zijn door de staat. De overige 60 procent van het prestatiecijfer van de leerkracht wordt bepaald door subjectieve maatstaven zoals bijvoorbeeld het oordeel van het schoolhoofd, gebaseerd op waarnemingen in de klas.

Wat het in beroep gaan betreft, is er eveneens een nieuwe regeling getroffen. Leraren die een “onvoldoende” krijgen, wordt een ontwikkelingsplan aangeboden om de zwakke punten aan te pakken en zowel het schoolhoofd als neutrale waarnemers gaan kijken hoe de leraar werkt.
Het deel van het akkoord over dit onderwerp beslaat zeven pagina’ s en is te lezen op internet. Lees het eens, want het geeft een helder inkijkje in hoe we tegenwoordig tot in details alles in het leven juridiseren.

Een zekere Peter Dijkstra schreef als reactie op het nieuws over het nieuwe akkoord in The New York Times: “Als Nederlandse leraar op een universiteit lijkt het bijna onmogelijk en ongewenst om dergelijke beoordelingssystemen in de hele staat in te voeren. Waar blijft de onafhankelijkheid van de leraar en zijn professionaliteit?”
En Linda Ingmanson maakte een treffende vergelijking door te schrijven dat “lesgeven een carrière in straf is geworden. Iedereen die leraar wordt moet wel crack snuiven of een geheime wens koesteren om geslagen en vernederd te worden. Het is treurig dat het zover heeft moeten komen. Er is een oorzaak waarom leraren massaal hun beroep eraan geven. Verwachten dat leraren alle leerlingen alles geleerd zullen hebben op een bepaalde datum is net zoiets als doktoren vertellen dat ze al hun patiënten van alle ziekten genezen moeten hebben op een bepaalde datum ‘omdat ik dat heb gezegd’!”.

De reacties lezend, is het laatste woord in de strijd tussen leraar en staat/gemeente nog niet gezegd.

Referenties en links

City to Release Teacher Ratings after Union Loses Suit, door Anna M. Phillips, Schoolbook NY Times. SchoolBook is de site met nieuws over scholen in New York City en maakt deel uit van dagblad The New York Times. (Schoolbook is opgeheven). Artikel is te lezen op School leadership: https://schoolleadership20.com/forum/topics/city-to-release-teacher-ratings-after-union-loses-suit

A Last-Minute Deal on Teacher Evaluations, door Fernanda Santos, 16 februari 2012, over het behaalde compromis aangaande het evaluatiesysteem van leraren, WNCJ: www.wnyc.org/story/301656-as-deadline-nears-a-compromise-on-teacher-evaluations/

Amendement op de onderwijswet betreffende het recht op verweer van een leraar na ontslag in New York City: https://www.vdc.ny.gov/pubs/archive/fy1213archive/eBudget1213/30day/ELFANewPartA-2.pdf (Niet meer beschikbaar).

Op 1 november 2011 verscheen op site van Beroepseer een bericht over de open brief van de schoolhoofden van de staat New York tegen het nieuwe evaluatiesysteem van lerarenprestaties, gebaseerd op standaardtoetsen: https://beroepseer.nl/

Lees ook het op 14 februari 2012 op de site van Counterpunch gepubliceerde belangwekkende artikel door Moshe Adler: The War on Education – Scapegoating Teachers waarin kort en helder wordt uitgelegd hoe het zo ver heeft kunnen komen dat leraren in het openbaar onderwijs tot zondebok zijn uitgeroepen en het onderwerp zijn geworden van eindeloze, verhitte debatten en bittere strijd: www.counterpunch.org/2012/02/14/scapegoating-teachers/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer