Skip to main content

Kom naar de ateliers Beroepstrots!

In de winter 2009-2010 organiseerde Beroepseer samen met de RnR groep een serie Winterateliers over Beroepstrots. Deze samenkomsten waren een succes. Daarom start Beroepseer in  najaar 2010 en voorjaar 2011 een nieuwe serie Ateliers. Vanaf  eind oktober start de nieuwe serie.

Doel van de ateliers is het persoonlijk  kennismaken met, en leren van voortrekkers van de Stichting Beroepseer. Voortrekkers zijn professionals die in hun eigen beroepspraktijk hun nek hebben uitgestoken om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Dat doen zij vaak tegen flinke weerstanden in. Zij laten zien wat beroepseer en beroepstrots in de praktijk kan betekenen. Zij hebben zich verbonden aan de Stichting Beroepseer en hun verhalen zijn in het kort  te zien en horen op deze website in de videoboodschappen en te lezen in het boek Beroepstrots (bijvoorbeeld Jaco van Hoorn, Lies Rutten,  Ada van Apeldoorn, Binjamin Heyl, Barend Rombout).

Opzet van de ateliers is als volgt.  Eerst samen een hapje eten. Vervolgens opening door een bestuurslid van de Stichting Beroepseer, Alexandrien van der Burgt – Franken of Thijs Jansen. Daarna belicht  de betreffende voortrekker op een persoonlijke manier zijn eigen ervaringen en de lessen die daaruit te trekken vallen. Vervolgens  gaan de deelnemers daarmee aan de slag en gaan zij in gesprek met de voortrekker.

Wilt u een Atelier bijwonen? S.v.p. opgeven via info@beroepseer.nl

De Stichting vraagt voor elke atelier een bijdrage van € 25.  De voortrekkers werken belangeloos mee, waardoor een deel van dit bedrag – na aftrek van BTW – ten goede kan komen aan de Stichting.