Brief aan minister Bruins: ‘Betrek verpleegkundigen en verzorgenden bij indammen en noodscenario uitbraak COVID-19’

Stichting voor de zorg

Betrek verpleegkundigen en verzorgenden bij indammen en noodscenario uitbraak COVID-19

Geachte minister Bruins,                                                                                                                         11 maart 2020

Het kabinet is zich aan het buigen over noodscenario’s voor de situatie waarin het aantal met COVID-19 besmette mensen zo hoog en wijdverspreid wordt, dat de ziekte niet meer kan worden ingedamd. Probleem bij deze indamscenario’s is dat uitvoering hiervan onmogelijk is zonder zorgpersoneel.

U bent zich als verantwoordelijk minister hiervan bewust, blijkens uw zoektocht naar extra personeel. Het behoeft geen verdere uitleg dat tekorten binnen onze beroepsgroep al torenhoog zijn.  Recent onderzoek toont opnieuw aan dat het zorgpersoneel te maken heeft met een hoge werklast bij een hoog percentage aan ziekteverzuim en hoge uitstroom.

In navolging van de huisartsen en andere beroepsorganisaties willen ook wij onze zorgen uiten.

Met de huidige situatie van de verspreiding van COVID-19 verwachten wij een hoger percentage aan uitval en verzuim onder zorgpersoneel. Zorginstellingen vragen aan personeel om thuis te blijven bij verkoudheid waardoor de werkdruk fors toeneemt onder de gezonde collega’s, terwijl het eind van de besmettingsgolf  nog niet in zicht is. Op dit moment neemt de druk dus al gestaag toe binnen de huidige crisis. In de media lezen wij geen maatregelen voor het personeelstekort, noch wordt de beroepsgroep betrokken in uw besluitvorming. Door het ontbreken van centrale regulering maken instellingen eigen protocollen wat vooral bijdraagt aan verwarring en miscommunicatie, daar waar juist ruimte moet bestaan voor gezond verstand ten gunste van eenieder.

We zien ondertussen een focus op beleid ten aanzien van ziekenhuizen. Het COVID-19 probleem en zorgpersoneel dat ermee te maken krijgt overstijgt echter deze focus en wij maken ons zorgen als beroepsgroep. Deze zorgen betreffen met name de kwetsbare patiëntengroepen die niet in het ziekenhuis komen of pas als de gevolgen zich opstapelen. Zorgprofessionals werkzaam met kwetsbare patiënten zijn primair op de hoogte van wat goede zorg is en waar preventie zich op moet richten bij deze patiëntengroepen, zowel intra- als extramuraal. Wij zijn van mening dat zorgprofessionals een prominente rol dienen in te nemen in het proces van het indammen van het virus, in de communicatie en in de zorg ten behoeve van de zorgbehoevenden en hun naasten, op welk niveau dan ook.

Onder de meest kwetsbare patiënten vallen juist ook onze ouderen. Ministeriële voorstellen als ruimte zoeken in niet-leegstaande verpleeghuizen zal onherroepelijk voor problemen gaan zorgen. Dit plan is inmiddels vanuit het RIVM bijgesteld, maar brengt extra ruis wat te voorkomen was geweest bij raadpleging van zorgverantwoordelijke professionals binnen verpleeghuizen.

Kritiek kan geleverd worden op de (primair) ingestelde preventieve maatregelen, waarbij we mogelijkheden zien tot verbeteringen over de instellingen heen. We merken dat de aanpak van het virus verschilt tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen onderling. Het wiel wordt op een aantal plaatsen gelijktijdig uitgevonden. Dit zijn zorgwekkende en verwarrende ontwikkelingen die een effectieve landelijke aanpak niet ten goede komen. Er dient dan ook een duidelijk oproep gedaan te worden tot goed werkgeverschap dit te faciliteren.

Wij roepen dan ook de overheid op om onze beroepsgroep direct te betrekken in uw besluitvorming en maatregelen opdat wij zorg kunnen blijven verlenen binnen de menselijke maat en veiligheid.

Wij zijn van mening dat de aanpak slimmer en professioneler kan en in samenspraak met de beroepsgroep tot stand dient te komen. Het COVID-19 virus overstijgt de zorgdomeinen van care en cure, negeert schotten in financiering, doorbreekt bestaande belangen en houdt geen rekening met dienstverband of zzp-schap van zorgprofessionals. Dit vraagt een andere aanpak en anders denken. We treden graag met u in contact om de beroepsgroep een stem te geven binnen dit proces.

Hoogachtend,

Stichting voor de zorg

Zorgverleners niet gesteund door minister in strijd tegen corona, NU’91: https://www.nu91.nl/nieuws/zorgverleners-niet-gesteund-door-minister/

Steun noodkreet huisartsen bij uitbraak COVID-19, Huisarts van de toekomst, 2 maart 2020: https://huisartsvandetoekomst.nl/steun-noodkreet-huisartsen-bij-uitbraak-covid-19/

www.stichtingvoordezorg.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer