Boerenverstand voor beginners

Boerenverstand logo

Jaren geleden stond voor de supermarkt een man die sponsoren zocht voor een Dierenbeschermingspartij. Dat doet hij regelmatig en meestal kom ik er onbeschadigd langs. Die ene keer pakte hij het wat onhandiger aan dan anders want hij vroeg: “Bent u ook tegen dierenmishandeling?” en ik zei: “Nee! Voor!”

Ik vond het een domme vraag en domme vragen krijgen domme antwoorden. Hij was nog niet tot dat besef gekomen want hij gaf mij een klap. Geheel reflexmatig. Automatisch zou ik het willen noemen. Deze man was blijkbaar tegen dierenmishandeling maar had met mensenmishandeling beduidend minder moeite.

Hetzelfde gebeurt nu met Curriculum.nu*). Je ziet dat de getroffen docenten steun zoeken voor hun noeste arbeid, erkenning ook, want je zult natuurlijk net zien dat ook deze ten dode opgeschreven onderwijshervorming door gebrek aan draagvlak en #boerenverstand in de prullenbak komt! Je moet er niet aan denken… Nou even dan…

Draagvlakoffensief

Het draagvlakoffensief is dan ook begonnen. Iedereen krijgt de vraag: “Bent u voor goed onderwijs?” in verschillende varianten. “Wilt u toekomstbestendig onderwijs? Wilt u een beter mens maken van uw kind? Wilt u dat uw kind aandacht heeft voor het milieu? Wilt u een veilige wereld voor uw kind? Wilt u dat uw kind wat leert op school?” Zeg hier maar eens nee op. Het draagvlak zal duizenden procenten beslaan.

Maar ach, wat pas echt sexy draagvlak aantoont zijn natuurlijk de kinderen van nu. Die willen natuurlijk ook boven alles het liefst heel goed onderwijs! Dus Laks – Landelijk Aktie Komitee Scholieren – is bij de campagne betrokken, Laks is leuk, Laks heeft draagvlak!  Laks heeft een enquête uitgezet onder alle scholieren van Nederland. Ik kan geblinddoekt met grote stelligheid en boerenverstand melden dat de uitslag van deze enquête zal getuigen van maximaal draagvlak voor Curriculum.nu. Ontroerend ook dat je pas weet dat het om de Curriculum.nu-lobby gaat in het allerlaatste woord van het onderzoek. Wat een verrassing!

Hieronder treft u de vragen

https://t.co/POM4tYwy5b

Het is belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst, wat ze ook willen gaan doen.

 • In hoeverre vind jij dat de huidige inhoud van het onderwijs alle leerlingen voorbereidt op hun toekomstige leren, werken en leven?

Sommige mensen vinden het onderwijsprogramma nu te vol. Het is de bedoeling dat met de curriculumherziening het onderwijsprogramma beperkt wordt tot de kern.

 • In hoeverre vind jij dat het onderwijsprogramma nu te vol is?

Het is de bedoeling dat tussen schoolsoorten (basisschool, middelbare school), tussen leerjaren en tussen schooltypes (vmbo-havo, havo-vwo) een goede aansluiting zit: niet teveel overlap, maar ook geen gaten.

 • Hoe goed vind jij die ‘doorlopende leerlijn’ nu?

Een ander doel is meer samenhang. Dat betekent dat de onderwerpen binnen leergebieden (thema’s) meer met elkaar te maken hebben. Ook moet dat wat je bij het ene leergebied leert, te maken hebben met wat op dat moment bij het andere leergebied wordt behandeld.

 • Wat vind je nu van de samenhang in het onderwijsprogramma?

 Voor het verbeteren van de samenhang zijn vier thema’s benoemd, die in alle leergebieden terug kunnen komen.

 • Hoe belangrijk vind je het behandelen van deze thema’s?

Boerenverstand voor beginners figuur 1

Als er meer samenhang is, is de bedoeling dat er daarmee ook minder overlap tussen vakken is. Dat houdt in dat wat je bij het ene vak hebt geleerd, je niet onnodig opnieuw leert in een ander vak.

 • In hoeverre vind je dat er nu te veel overlap is tussen de vakken?

Er is wel eens gezegd dat onderwijs drie doelen heeft: kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

 • Hoe goed vind jij dat die doelen nu al in het onderwijs naar voren komen?

Boerenverstand voor beginners figuur 2

Er wordt aan gedacht om nieuwe leergebieden te benoemen die meer aandacht moeten krijgen: Burgerschap en Digitale Geletterdheid. Burgerschap gaat om het meedoen in de maatschappij, het politieke systeem en het leren kennen van verschillende achtergronden, culturen en levensstijlen. Digitale geletterdheid gaat om kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te mee te doen in de digitale samenleving en te begrijpen hoe digitale technologie werkt.

 • Hoe belangrijk vind je aandacht voor Digitale Geletterdheid?
 • Hoe belangrijk vind je aandacht voor Burgerschap?Nederland is een democratie en daar moet iedereen aan bij kunnen en willen dragen.
 • Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er nu op school is voor wat je moet doen om onderdeel te zijn van een democratische samenleving?

Er wordt voorgesteld om op school aandacht te besteden aan de werking van technologie en het omgaan met technologie.

 • In hoeverre vind je het belangrijk om op school te leren over de werking van technologie?

Omgaan met vormen van taal

In je communicatie gebruik je bij Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans vaak verschillende taalvaardigheden door elkaar: je leest bijvoorbeeld iets en je praat of schrijft erover. Of je hoort een nieuwtje en je appt het aan iemand. Je houdt rekening met diegene met wie je communiceert: leeftijd, afkomst, hoe goed je diegene kent, wat zijn taalniveau is, wat je wil bereiken enz. En je kunt in al die talen ook bijvoorbeeld songteksten of verhalen schrijven, stripverhalen lezen, toneelspelen enz. Voorgesteld wordt dat op school deze verschillende vormen allemaal meer aan de orde komen in de lessen.

 • Hoe belangrijk vind jij aandacht op school voor al die verschillende manieren van met taal bezig zijn?

Het is de bedoeling dat scholieren met meer plezier gaan lezen, bijvoorbeeld door meer keuze in wat je mag lezen en door ervaringen meer te delen in gesprekken.

 • Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er nu bij Nederlands is voor het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie?

In de voorgestelde vernieuwing is er in alle vakken meer aandacht voor brede vaardigheden. Dat zijn verschillende soorten vaardigheden die je ook op andere momenten kan gebruiken.

 • Hoe belangrijk vind je het dat er meer aandacht komt voor deze soorten vaardigheden?

Boerenverstand voor beginners figuur 3

 • Wil je verder nog iets kwijt over de inhoud van het onderwijs of wat daar anders in moet?

Heel erg bedankt dat je de enquête hebt ingevuld! De mening van scholieren is erg belangrijk voor hoe het onderwijsprogramma er uiteindelijk uit komt te zien.

Naast deze algemene vragen, kan je ook vragen over de verschillende leergebieden beantwoorden. 8 zogenaamde ontwikkelteams hebben geprobeerd om onder woorden te brengen wat scholieren per leergebied zouden moeten kennen en kunnen. Als je ook over (een deel van) die inhoud je mening wil geven, kan dat! Ga daarvoor naar: www.curriculum.nu

Geen kind gaat zeggen dat ie niet hoeft worden voorbereid op de toekomst, dat het programma wel wat voller mag, dat er wat minder leerlijnen moeten komen etc… Het zijn allemaal open deuren in de categorie “Bent u ook tegen dierenmishandeling?”

Ga liever draagvlak aantonen onder docenten die je op basis van argumenten hebt kunnen overtuigen! Die heb ik in de twee jaar dat ik er naar zoek nooit gevonden. Als mensen positief over die prietpraat schrijven dan staan ze op de loonlijst of vertegenwoordigen ze een lobby.

Bijeenkomst commissie-Boerenverstand

De Tweede Bijeenkomst van de commissie-Boerenverstand is maandag 27 mei 2019 in Velp. Alle aanwezige docenten zullen dan feedback geven op de verschillende tussenproducten, ieder onder eigen naam op eigen meegenomen laptop! Meerdere data in meerdere steden staan in het formulier, u kunt zich aanmelden via deze link:

https://beroepseer.nl/blogs/de-onderwijscommissie-boerenverstand-komt-bij-je-langs-dit-voorjaar/

of rechtstreeks:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq0RQUlmf0kYqiJezE_bwtMWEIEawcRavHb-MllRSHAaN0Yw/viewform


Noot

*) Over Curriculum.nu: https://curriculum.nu/waarom/

 

Charlotte Goulmy is lerares Frans en voortrekker van stichting Beroepseer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer