In de nieuwe organisatie staan netwerkende teams en de lerende werknemer centraal

omslag global human capital trends 2016 deloitteVolgens de Global Human Capital Trends 2016, het vierde door Deloitte samengestelde rapport met de titel The new organization: different by design, vindt 92 procent van de leidinggevenden dat hun bedrijf dringend aan reorganisatie toe is. Deloitte is een internationale organisatie op het gebied van de financiële en zakelijke dienstverlening.
Het onderzoek laat zien dat digitalisering bedrijven dwingt hun structuur drastisch te veranderen. Bijna de helft (45%) van de responderende bedrijven zit middenin een reorganisatie (39%) of is van plan te gaan reorganiseren (6%). Maar, slechts 14% van de directeuren gelooft dat hun bedrijf klaar is voor een succesvolle reorganisatie. De conclusie is dat het opnieuw inrichten van de organisatie in 2016 bovenaan de lijst van prioriteiten staat.
Opvallend is dat het merendeel van de respondenten van het onderzoek wil overstappen van het hiërarchische organisatiemodel naar een netwerkmodel van teams.

In haar artikel over dit rapport citeert Morgaine Gerlach Josh Bersin, Amerikaans expert op het gebied van Human Resources (HR = personeelszaken ) en oprichter en directeur van de advies- en onderzoeksorganisatie Bersin by Deloitte.
Bersin: “Bedrijven moeten gelijke tred houden met de eisen van het zich snel ontwikkelende bedrijfsecosysteem. Door het versterken van teams, het ontwerpen van een nieuw managementmodel en het ontwikkelen van een jongere en steeds inclusiever wordende leiderschapsstructuur, kunnen organisaties zichzelf opnieuw uitvinden. Zo kunnen ze innoveren, met elkaar concurreren en floreren”.

Bedrijven stappen af van het hiërarchische businessmodel

De ‘nieuwe organisatie’ wordt opgebouwd rond krachtige teams en gedreven door een nieuw managementsmodel. De leidinggevenden zijn tamelijk jong en divers. Bedrijven stappen af van het hiërarchische businessmodel en omarmen ‘netwerken van teams’. Oorzaak daarvan is voor een deel de toenemende diversiteit in generaties. Millennials – degenen die geboren zijn tussen 1981-2000, ook wel Generatie Y genoemd – koesteren hoge verwachtingen wat betreft persoonlijke groei. Zij werken zij aan zij met de babyboomers van wie velen de datum van vertrek om met pensioen te gaan, uitstellen.
Een nieuw sociaal contract, ingegeven door de eisen van snelle carrièregroei, flexibel werk en toename van het aantal parttime- en flexwerkers, is bezig de relatie werkgever-werknemer drastisch te veranderen.

Al deze veranderingen worden gestimuleerd door digitalisering van het werk. 74% van de leidinggevenden is van mening dat HR topprioriteit is. Dat wil zeggen dat een compleet nieuw ontwerp van digitale diensten en middelen nodig is.
42% van de bedrijven is bezig met nieuwe HR-modellen die mobiele, directe bijscholing moeten ondersteunen. 59% is bezig de HR-administratie te verplaatsen naar een mobiel systeem om het toegankelijker te maken voor werknemers.

Directeuren en leidinggevenden op HR-gebied concentreren zich op onderlinge verstandhouding en gedeelde cultuur. Zij creëren een geëngageerde werkomgeving, bouwen aan een nieuw leiderschapsmodel en stimuleren loopbaanontwikkeling om talent aan te trekken en vast te houden.

Een krachtige leercultuur waarin de werknemer centraal staat

Belangrijk is dat men beseft dat zonder een krachtige leercultuur men niet kan slagen. Wat dat betreft staat de werknemer centraal en worden nieuwe en open technologische leermethoden toegepast. Meer dan acht van de tien directeuren vindt leren belangrijk, of heel belangrijk. Het percentage bedrijven dat graag online cursussen – de zg. MOOC’s – in het het leerprogramma opneemt, is toegenomen van 30% vorig jaar tot 43%.

Volgens Jason Geller, managing director Human Capital van Deloitte Consulting, zijn de tekenen van echte innovatieve verandering en vooruitgang duidelijk zichtbaar in het rapport: “HR-teams leren experimenteren met nieuwe ideeën; ze nemen belangrijke stappen in het opwaarderen van vaardigheden. Er staat een nieuwe generatie van jonge, zakelijk en technologisch vaardige mensen klaar om hun beroep te gaan uitoefenen. Dit alles zal leiden tot sterkere, wereldwijd met elkaar concurrerende organisaties”.

Download hier het rapport Global Human Capital Trends 2016: The new organization: Different by design, Deloitte University Press, maart 2016.

Zinvol werk verrichten: het komt van binnenuit, volgens Josh Bersin, Blogs Beroepseer, 26 november 2015: https://beroepseer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer