Maak werk van de toekomst: 22 oplossingen

maak werk van de toekomstDe Nationale DenkTank 2011 heeft in december 2011 in het Vredespaleis in Den Haag 22 oplossingen gepresenteerd aan vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid voor een beter werkend Nederland. Bijvoorbeeld: een investeringsfonds ‘InvestMens’ dat investeert in mensen door opleidingskosten voor te financieren naar een betere baan; een prestatiespel ‘CareMiles’ om zorgpersoneel meer te waarderen en hun plezier en prestaties te verhogen; verkiezingen van cao-onderhandelaars voor eerlijker
arbeidsverhoudingen voor alle generaties en een structurele dialoog op de werkvloer.

Veranderende behoeften van werkenden, de vergrijzing van de samenleving en toenemende internationale concurrentie noodzaken een andere manier van werken. Nederland kan en moet beter. Zo analyseerde de DenkTank dat Nederlanders samen 17% meer uren kunnen maken, gemotiveerder kunnen en willen werken en dat door productiviteitstijging 100 miljard euro extra verdiend kan worden: een verdubbeling van de economische groei.

De oplossingen richten zich op drie terreinen. Ten eerste zijn er oplossingen voor volwaardige arbeidsverhoudingen waarin leidinggevende en werknemers samen werken aan optimale prestaties.
Ten tweede zijn er oplossingen voor verregaande vormen van flexibel werken. Werknemers doorlopen meer carrières en werken mogelijk zelfs bij een aantal organisaties tegelijkertijd.
Bovendien wordt, als het aan de DenkTank ligt, een groot deel van de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer.

Ten derde presenteert de DenkTank oplossingen voor een stimulerende werkomgeving. Werknemers bepalen zelf waar en wanneer ze werken en andere werkvormen zoals d.m.v. ‘gamification’ op de werkvloer is heel gewoon.

Voor het onderzoek interviewden de talenten van de DenkTank bijna 400 experts en deden zij onderzoek onder werknemers en leidinggevenden in de zorg, het onderwijs, de zakelijke dienstverlening en de overheid. Na dit onderzoek is gewerkt aan het ontwikkelen van ideeën, vaak samen met het veld.

Zo is met Emile Thuiszorg uit Amsterdam een pilot ‘CareMiles’ uitgevoerd. Voor het aandragen van goede oplossingen van problemen op de werkvloer krijgen verpleegkundigen ‘CareMiles’. De prijsuitreiking van de eerste CareMiles vond plaats tijdens de presentatie van het eindrapport in december.
Volgens de Nationale DenkTank is 30 procent van het personeel in de zorg ontevreden over de organisatie van het werk: Slechte afspraken over de taakverdeling zorgen bijvoorbeeld voor tijdverspilling, zegt een woordvoerder. En dat in een sector waar een groot tekort aan personeel is, en een hoge werkdruk bestaat.
Volgens de DenkTank weten mensen van de werkvloer vaak zelf heel goed hoe ze de tevredenheid van patiënten zouden kunnen verbeteren, de kwaliteit van zorg, en/of de samenwerking tussen collega’s. “Via die CareMiles worden ze aangemoedigd om die ideeën te spuien”, aldus de woordvoerder. Er zit een wedstrijdelement in. Met de CareMiles kunnen ze iets winnen”.

Maak werk van de toekomst. Volledig Eindrapport van de Nationale Denktank 2011: https://nationale-denktank.nl/wp-content/uploads/2018/09/Eindrapport-Nationale-DenkTank-2011.pdf

Website De Nationale DenkTank: www.nationale-denktank.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer