Skip to main content

Versterken van eigenaarschap en bondgenootschap bij de gemeente Midden-Groningen

2 juli 2023
Dit voorjaar is Stichting Beroepseer gestart met de uitvoering van de training Eigenaarschap en Bondgenootschap voor alle medewerkers (700-800) van…

Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen op zoek naar professionele ruimte in boek ‘Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren’

20 april 2023
Wat voor professionele ruimte hebben ambtenaren van de Belastingdienst, de Douane en de Dienst Toeslagen nodig om hun werk goed te kunnen doen? Om …

Ambtelijk vakmanschap na de toeslagenaffaire

6 april 2023
Thijs Jansen schreef de inleiding voor het door hem geredigeerde themanummer ‘Ambtelijk vakmanschap na de toeslagenaffaire’ van tijdschrift Bestuur…

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het!’

29 maart 2023
U i t n o d i g i n g VDNA*) Themabijeenkomst i.s.m. Stichting Beroepseer Ambtenaar: een bijzonder vak, en dat is het! Thijs Jansen, Stichting Be…

Steun de actie ‘Vertrouwen in de GGZ’. Tegen de Nationale GGZ-databank van NZa

14 februari 2023
Stichting Beroepseer steunt de publiekscampagne Vertrouwen in de GGZ die geld bij elkaar wil brengen voor een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorga…

Stichting Beroepseer en SAM proberen kloof wetenschap en professionele praktijk te verkleinen

26 januari 2023
Stichting Beroepseer gaat, in samenwerking met beroepsvereniging SAM en in opdracht van ZonMw, werken aan de ontwikkeling van een afwegings- en kwa…

Stichting Beroepseer verkent de toekomst van vakbonden en beroepsorganisaties

30 december 2022
Stichting Beroepseer doet in opdracht van de CMHF[1] verkennend onderzoek naar de toekomst van vakbonden en beroepsorganisaties. In de verkenning s…

Het is èn-èn: nut en noodzaak van een beroepscode voor ambtelijk vakmanschap

21 december 2022
Begin oktober 2022 organiseerden de Stichting Beroepseer en het A+O fonds Rijk de boekpresentatie van de bundel: Het recht op ambtelijk vakmanschap…

Uitnodiging webinar ‘Nut en noodzaak van een ambtelijke beroepscode’

1 december 2022
U i t n o d i g i n g A+O Fonds Rijk, de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en Stichting Beroepseer nodigen u uit voor een…