Skip to main content

Ype Akkerman

ype_akkerman

Ype Akkerman (1956) was beleidsambtenaar en werkte ruim een kwart eeuw op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2014 werkt hij als zelfstandige. De naam van zijn bedrijfje is Pedagogisch Engagement. Hij wil bevorderen dat mensen die zich inzetten voor kinderen, en jongeren meer waardering krijgen voor die inzet, meer gezamenlijk optrekken en als collectief een sterk pedagogisch vakmanschap aan de dag leggen.

Akkerman heeft iets met leren: “Tijdens mijn loopbaan op OCW heb ik steeds meer belangstelling gekregen voor de vraag hoe mensen leren. Wat maakt en wie maken dat je van een klein kind uitgroeit tot een volwassen, sterke, vaardige en evenwichtige persoon? Ik ontdekte dat de school heel belangrijk is, maar dat ook tal van andere partijen en personen er toe doen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren: ouders uiteraard, maar ook kinderopvang, sport, cultuur, arbeid, jeugd- en gezinszorg, politie, medische en psychologische zorg. It takes a village to raise a child, om maar eens een bekend Afrikaans spreekwoord aan te halen”.

Kortom het hele scala aan mensen die – beroepsmatig of vrijwillig – voor de jeugd ‘relevante anderen’ kunnen zijn. De kunst is om dit engagement en het pedagogische vakmanschap van al die mensen zo te organiseren en te bundelen dat kinderen en jongeren opgroeien in een sterke en groeizame pedagogische biotoop.