Skip to main content

Marc Räkers

mark_rakers

Marc Räkers (1964) nam midden jaren negentig het initiatief om huisuitzettingen wegens huurschulden actief te gaan voorkomen. Werkzaam in de dak- en thuislozenzorg zag hij vele mensen dakloos worden zonder dat woningcorporaties of sociaal werk enige preventieve inspanning leverden. Van dichtbij zag Räkers dat dakloosheid leidt tot langdurige en vaak onherstelbare maatschappelijke onthechting: “Voorkomen is beter dan genezen”, dacht hij en ging Eropaf!

Hij constateerde al snel dat outreachend werken in de sociale sector not done’ was en stuitte in het begin dan ook op een muur van onwil en onbegrip. Langzaam ontstond meer draagvlak voor de (mede) door Räkers ontwikkelde methode van ‘bemoeien met compassie’: ‘”Als je weet dat er ergens problemen zijn, dan bel je gewoon aan en vraag je wat er aan de hand is. En of je misschien iets kunt betekenen. Ingewikkelder is het in principe niet”.

Veel professionals in de sociale sector constateerden dat zij in hun dagelijkse bureaucratische praktijk ver waren afgedreven van de oorspronkelijke waarden van hun vak.

De begrippen outreachend werken, ‘Eropaf!’ gaan en ‘achter de voordeur’ worden inmiddels omarmd, niet alleen door professionals, maar ook door politici en beleidsmakers.
Räkers: “Zij denken met de actieve ‘achter de voordeur’ benadering dé manier gevonden te hebben om mensen te disciplineren die in hun ogen niet aan de maatschappelijke normen voldoen. Velen in zogenaamde ‘achterstandswijken’ worden tegenwoordig dan ook lastig gevallen met nogal repressieve, ongevraagde huisbezoeken”.
Samen met een paar anderen richtte hij de stichting Eropaf! (www.eropaf.org) op.

Deze stichting bepleit een radicale herinrichting van het sociaal werk. Zij geeft mede richting aan de ontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl en het ongevraagd bemoeien.
Räkers: “Wij willen professionals die mensen kunnen ondersteunen bij het oplossen van hun eigen problemen. Die present en dienstbaar zijn en vaardig in het subtiel activeren van sociale netwerken”.

Ontspecialiseren en ontregelen zijn voor Eropaf! belangrijke begrippen. Eropaf! organiseert bijeenkomsten, geeft boeken en publicaties uit, denkt mee en jaagt ontwikkelingen aan.Voor Eropaf! staat behoud en zo nodig hervinden van de (com)passie in het werk centraal.