Skip to main content

Beroepseer en verantwoording afleggen

bas_eenhoornBas Eenhoorn, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie vertelt dat het bij therapeuten om beroepseer, om de inhoud van hun vak gaat. Eenhoorn vraagt zich af of verantwoording afleggen over datgene dat je doet, ondermijnend is voor de beroepseer.
Zijn stelling is: om een goede fysiotherapeut te zijn die eer in zijn vaak heeft en trots op zijn werk is, moet je ook verantwoording afleggen, transparant zijn en inzicht geven in wat je presteert.