Skip to main content

Het beroepszeer van strafrechters voorbij

22 december 2010
Rinus Otte is vice-president van het Gerechtshof in Arnhem. In november 2010 verscheen zijn boek De nieuwe kleren van de rechter. Otte legt glashel…

Het verdwijnen van de postbode is onaanvaardbaar

27 oktober 2010
De aankondiging van massa-ontslagen bij TNT Post schrok de samenleving wakker. Postboden met een contract van 25 uur of meer worden door TNT ontsl…

De waarde van werk

22 juli 2010
Organisatieadviseur Jaap May legt aan de hand van het boek Working van de Amerikaan Studs Terkel uit wat de waarde van werk is. Terkels boek, gepub…

Howard Gardner over goed werk

24 december 2009
Wat is goed werk? Wat zijn de voorwaarden voor goed werk? Daarover gaat de videoboodschap van Professor Howard Gardner. Hij bekleedt de leerstoel v…

Tips voor professionals op de werkvloer

15 oktober 2009
Carolien de Monchy is zelfstandig gevestigd organisatiepsycholoog en auteur van het in 2008 verschenen boek Floreren als professional. Op de vraag …

Transparantie en openbaar bestuur

16 september 2009
Aan de hand van de door Michel Foucault gebruikte metafoor van het panopticum, een speciaal type gevangenis met constante observatie en controle va…

Alexandrien van der Burgt over boek ‘Beroepstrots’

15 augustus 2009
Alexandrien van der Burgt, voorzitter en oprichter van de Stichting Beroepseer, vertelt over het boek Beroepstrots, een ongekende kracht dat in jun…

Thijs Jansen over boek Beroepstrots

14 augustus 2009
Thijs Jansen vertelt over zijn drijfveren om het in juni 2009 verschenen boek Beroepstrots – een ongekende kracht te maken. Mensen moeten trots kun…

Film van het ministerie van BZK over presentatie boek ‘Beroepstrots’

21 juni 2009
Op 4 juni 2009 werd het boek Beroepstrots – een ongekende kracht gepresenteerd. Het boek is geredigeerd door Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en…