Zorgorganisatie Dichterbij schrapt voor 7 miljoen aan bureaucratie

Zorgorganisatie Dichterbij slaat een nieuwe koers in. Die moet in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland leiden tot ‘keigoede zorg’ voor mensen met een verstandelijke beperking en het terugdringen van de bureaucratie.
Door het mes te zetten in overbodige regeltjes en papieren rompslomp denkt Dichterbij op termijn jaarlijks zeven miljoen euro te kunnen besparen. Dat geld gaat rechtstreeks naar de zorg voor de cliënt.

Dat hebben Frank Holtman en Geert Tullemans van de Raad van Bestuur bekend gemaakt. Dichterbij is met 5000 medewerkers en 5000 cliënten een van de grootste zorgaanbieders in Nederland en is vanaf begin dit jaar bezig met het in gang zetten van een organisatieontwikkelingstraject.

Holtman: “We waren trendsetter met het ontmantelen van de grote instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, die we in dorpen en wijken weer midden in de samenleving hebben gebracht. We willen trendsetter blijven door in kleine, zelfstandige teams zorg te bieden die niet gehinderd wordt door protocollen en staatjes waarin elke minuut verantwoord moet worden. Centraal uitgangspunt van die teams is de zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt. De mensen met een verstandelijke beperking staan centraal en niets anders.”

Dichterbij heeft een jaarlijkse begroting van 240 miljoen euro. Nu gaat daarvan zestien procent op aan overheadkosten. Dat percentage ligt op het gemiddelde niveau van zorgaanbieders in Nederland, maar kan bij Dichterbij omlaag. Holtman en Tullemans streven naar zeven miljoen euro per jaar: “Niet alleen wij als Raad van Bestuur vinden dat er teveel bureaucratie is, die opdoemt in de hele organisatie. Ook de medewerkers klagen over de bergen formulieren en veel te veel regeltjes die in de zorgsector gemeengoed is geworden. Het is zelfs een van de grootste irritaties van het personeel”, benadrukt Geert Tullemans.

Het lijkt erop dat de nieuwe koers van Dichterbij mede wordt ingegeven door de maatregelen die de bekostiging van de zorg te wachten staan, zoals het snijden in de AWBZ, en andere financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid.
Dit voorjaar kwam Dichterbij negatief in het nieuws, omdat twee directeuren zich tegen de reorganisatie hadden gekeerd. Uiteindelijk vertrokken beide directeuren, een na een kort geding en de ander ‘vrijwillig’. Het bestuur wilde, volgens voormalig directeur Peter Verbraak een onwettige reorganisatie in de directie doorvoeren, waar anderen niet bij werden betrokken.
Tullemans wil van een bestuurscrisis echter niet spreken: “Het hoort bij zo’n proces”.

Om de reorganisatie in goede banen te leiden, heeft Dichterbij een kleine ‘kerndirectie’ samengesteld. Die kerndirectie telt zes leden. Volgens Holtman wilden de twee opstandige directeuren ook graag in die kerndirectie, maar had de Raad van Bestuur anders beslist. Dat zou de kern zijn geweest van het conflict.

Dichterbij past met ondersteuning van In voor zorg!  de VOORT-methodiek toe. Dit is een innovatiemethode waarmee je met een eigen team nieuwe producten en diensten bedenkt die een groot draagvlak hebben.
Het innovatieteam Meedoen Werk(t) van Dichterbij is zodoende tot nieuwe concepten voor dagbesteding en werk gekomen.

Lees het hele interview met Holtman en Tullemans op de site van Dichterbij: Schrappen in bureaucratie levert jaarlijks zeven miljoen euro extra op voor cliëntenzorg (4 oktober 2012). Klik hier (Niet meer beschikbaar op site van Dichterbij).

Lees ook Kort geding: conflict in top van Dichterbij in De Gelderlander van 25 april 2012: www.gelderlander.nl

Over De VOORT-methodiek lees ‘Ons Innovatievirus’ – De VOORT-methodiek bij zorgorganisatie Dichterbij op de site van In voor zorg! : www.invoorzorg.nl

In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op de toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer