Skip to main content

Verlangen naar beschaafde zorg

Wij (Klaas Laansma en Judith Boeijink) maken ons zorgen over de toenemende ontmenselijking in de zorg. Het maakt daarbij niet uit of we over ‘care’ of ‘cure’ praten. De organisaties zelf lijken belangrijker dan de zorgvrager. Het administratieve systeem krijgt meer aandacht dan de medewerker. We zien directies en raden van bestuur die kiezen voor fusies en marktwerking. Persoonlijke belangen gaan voor het levensgeluk van mensen die zorg geven en zorg ontvangen.

De zorg in Nederland is van ons allemaal. Het ‘zorgen voor een ander’ zien we als een belangrijke waarde van onze beschaving. Daarmee is iedereen verantwoordelijk voor de zorg. Wij willen ons aandeel in die verantwoordelijkheid graag nemen. Vanuit een persoonlijk verlangen naar beschaafde zorg. Het afgelopen jaar hebben wij daar veel over nagedacht en over gesproken. Wat is onze rol en wat kunnen wij nu voor de zorg in onze samenleving betekenen?

We hebben besloten om niet te gaan vechten tegen bestaande patronen en macht. We willen onze kracht en energie stoppen in het zoeken naar kiemen voor een beweging naar beschaafde zorg. We noemen die beweging Noorderhart! Bedoeld om samen met anderen het ethische pad in te slaan naar hartverwarmend zorg verlenen en liefdevol zorg ontvangen. Kijk ook op onze site www.dewikel.nl

Met Noorderhart! willen we mensen bij elkaar brengen die bereid zijn om na te denken, te leren en te handelen (of je nu zorg verleent of zorg vraagt) rondom de kernvragen:
• Wat is in onze ogen beschaafde zorg?
• Wat is er nodig om beschaving in de zorg (terug) te krijgen?
• Wat kunnen we zelf doen?

Graag nodigen we je hierbij uit voor de eerste ontmoeting van Noorderhart! op dinsdag 13 november, met mensen die net als wij het verlangen naar beschaafde zorg delen. Zijn er anderen in je omgeving waarvan jij denkt, die wil ik meenemen, ga gerust je gang.

Heb je belangstelling? Bel of mail ons! We zijn bereikbaar op telefoonnummer 050-5490816 of mail naar: j.boeijink@dewikel.nl.

We zien uit naar je komst!
Klaas Laansma en Judith Boeijink