Skip to main content

Organisatie en motivatie in de thuiszorg

Thijs Perenboom sloot zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg af met zijn masterscriptie Organiseren op grond van motivatie in de thuiszorg.
Hij onderzocht aan welke type organisatie in de thuiszorg werkende verpleegkundigen behoefte hebben. Aan de meer traditionele organisatie of bijvoorbeeld Buurtzorg?
Met zijn bevindingen hoopt Perenboom de kloof tussen thuiszorgorganisatie en verpleegkundige te verkleinen en enkele handvatten te bieden aan organisaties om zich te kunnen handhaven in onze sterk veranderende samenleving.

Perenboom beschrijft twee typen organisatie:

– de moderne bureaucratie die voortvloeit uit de rationaliteit van het arbeidsproces, zoals deze in de geschiedenis van de organisatiewetenschap bedoeld is door onder andere Frederick Taylor, Henry Ford en Weber. Zij richtten zich op discipline, gehoorzaamheid en structuur. De werknemer is een functie in het uitgebreide raderwerk van de organisatie.
– de autonome organisatie, gebaseerd op een vertrouwenscultuur, communicatie en horizontale relaties. De werknemer is een drager van creativiteit, kennis en vaardigheden.

Aan welk type organisatie verpleegkundigen de voorkeur geven, hangt af van hun motivatie.
Perenboom ging in twee thuiszorgorganisaties, Buurtzorg Nederland en De Zorggroep, op zoek naar de motivaties van verpleegkundigen, waarvan hij er vijf onderscheidde, gebaseerd op intrinsieke en extrinsieke motivatie.
Buurtzorg is een nieuwe type organisatie met zelfsturende teams van verpleegkundigen en verzorgenden. De Zorggroep is een traditionele thuiszorgorganisatie met een lange geschiedenis.

Klik hier voor verder lezen over resultaten van onderzoek en aanbevelingen in de verkorte versie van Perenbooms scriptie: https://beroepseer.nl