Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

De resultaten van de cultuurmeting van de Kikkergroep in de jaren 2007 en 2008 zijn gepubliceerd in de eindrapportage Nationaal Onderzoek Zorgcultuur – Een onderzoek naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational Culture Assessment Instrument 2007 – 2008.

De huidige cultuur is vooral intern gericht: de collegiale familiecultuur en beheersmatige hiërarchiecultuur scoren het hoogst. Dat moet anders, vindt de sector.
De zorg wil nog meer mensgerichtheid maar ook veel meer ondernemende, vernieuwende adhocratiecultuur. Dat betekent vrijheid om dingen op je eigen manier te doen en ruimte om te vernieuwen, naast nog meer aandacht voor de mens, collegialiteit en betrokkenheid. Belangrijke andere verschuiving is een sterke afname van resultaatgerichte marktcultuur, waarin men belang hecht aan productie en doelstellingen.
Bovendien blijkt: hoe groter de organisatie, hoe groter de wens tot verandering.

De scores laten een flinke verschuiving zien: een maat voor ontevredenheid. Professor Kim Cameron, ontwikkelaar van de OCAI cultuurscan, oordeelde: “De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuurprofielen zijn substantieel. Het is een duidelijke boodschap dat verandering nodig is”.

Rapportage Nationaal Onderzoek Zorgcultuur – Een onderzoek naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational Culture Assessment Instrument 2007 – 2008, 1 oktober 2008: www.kikkergroep.nl/documenten/noz.pdf

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is af, Kikkergroep: www.kikkergroep.nl/actueel/files/actueel_noz_rapportage.htm

Kikkergroep. Organisatiecultuur in ontwikkeling: www.kikkergroep.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer