Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat “undercover”

Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. Goed bestuur in de zorg wordt steeds meer gekenmerkt door vergaande controleprocedures. Goed bestuur in de zorg gaat uit van wantrouwen. Vertrouwen moet verdiend worden en daarvoor behoeven professionals in de zorg “slechts” gedetailleerd te rapporteren over hun werkzaamheden.

Dat uitgebreide rapportageverplichtingen ten koste gaan van vertrouwelijkheid en privacy in de zorg mag geen probleem zijn. Bovendien moeten we ook als vanzelfsprekend accepteren dat tijd en kosten die gemoeid zijn met gedetailleerde rapportageverplichtingen, ten koste gaan van de eigenlijke dienstverlening in de zorg. Vertrouwen moet verdiend worden door uitvoerig te rapporteren, zodat alles voortdurend kan worden gevolgd en gecontroleerd.

Recentelijk is Minister Schippers van Volksgezondheid tot het inzicht gekomen dat je ook te goed van vertrouwen kunt zijn door alleen maar kenbaar te controleren. Op pagina 26 van de onlangs gepubliceerde toekomstvisie op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt gemeld dat deze dienst “under cover” gaat door mystery guests ofwel pseudo-patiënten in te zetten om zorgverleners nog beter te kunnen controleren. Dat pseudo-dienstverlening een bijzonder opsporingsmiddel is, dat alleen mag worden ingezet bij verdenking van een misdrijf of bij onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, is natuurlijk ook de Minister bekend, maar vertrouwen moet tenslotte verdiend worden.

Aan vertrouwen voorbij:
De toekomstvisie van Minister Schippers op de Inspectie (IGZ) maakt duidelijk dat zij het licht heeft gezien en nu alle hoop heeft gezet op een heilig geloof in de nieuwe drie-eenheid: “regeren, controleren en criminaliseren” als de manier om effectieve publieke sturing in de zorg te realiseren.

Op basis van wantrouwen:
De relatie tussen overheid en burgers lijkt inmiddels vooral te worden gekenmerkt door wantrouwen. Burgers worden gecriminaliseerd hetgeen een “vrijbrief” vormt om hen vervolgens met bijzondere opsporingsbevoegdheden te kunnen controleren. Dit is een majeur politiek probleem!

Dit commentaar, getiteld Werkzaam in de zorg en dus verdacht, is geschreven door Ab van Eldijk, voorzitter van de Stichting Koepel DBC-vrije Praktijken – KDVP – naar aanleiding van de op 31 januari 2012 verschenen beleidsnota Toezichtvisie Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid.

Commentaar Werkzaam in de zorg en dus verdacht, door Ab van Eldijk, KDVP: www.kdvp.nl

Beleidsnota Toezichtvisie Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 31 januari 2012: www.eerstekamer.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer