Skip to main content

Beste meneer Klink

VWS dringt regeldruk met dertig procent terug –

“De administratieve lasten voor (zorg-) ondernemers zijn de afgelopen negen maanden met 32 procent afgenomen. Burgers zijn 26 procent minder tijd kwijt en 80 procent minder kosten. Dat stellen minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer.”  Dit was in alle kranten te lezen, afgelopen week.

Echter, je moet nooit zomaar geloven wat er gezegd wordt. En al helemaal niet als het gaat over ‘onderzoeksresultaten’. Je moet eerst het onderzoek zelf kritisch bekijken, hoe is de vraagstelling, wie zijn bevraagd, waarop, is de onderzoeksgroep representatief, etc.
De meest gerechtvaardigde vraag lijkt mij dan ook: beste minister Klink, mogen wij dat onderzoek eerst eens inzien? Vanwege het feit dat de conclusie ons meer dan onwaarschijnlijk in de oren klinkt?

Brief van minister Klink aan de Tweede Kamer, 2 september 2009

Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over zorgregels, 9 oktober 2009