Anton Maes over het Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg en de consequenties voor de huisarts

Op de site Zorgenstelsel – met nieuws over de relatie tussen zorg en stelsel – geeft Anton Maes commentaar op het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg*) en gaat hij in op de consequenties voor de huisarts. Maes was van 1985 tot juli 2016 werkzaam als praktijkhoudende huisarts. Hij schrijft:
“De spanning stijgt in huisartsenland nu er een hoofdlijnenakkoord ligt met de medisch-specialistisch zorg (MSZ), waarmee hun achterban nog wel mee akkoord moet gaan. Want in dit akkoord MSZ wordt meerdere malen genoemd dat er een transformatie moet gaan plaatsvinden richting het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment tegen de juiste prijs. Deze transformatie houdt volgens het akkoord in:

  1. Het voorkomen van (duurdere) zorg
  2. Het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan dan wel verder weg (geconcentreerd) als het moet
  3. Het vervangen van zorg door andere zorg

Voor ziekenhuizen die meegaan in de gewenste transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek, dan wel naar krimp bewegen, is voor de periode 2019 tot en met 2022 incidenteel transformatiegeld (425 miljoen euro) beschikbaar. Het akkoord stelt dat het belangrijk is dat dit proces plaatsvindt. Maar hoe dit gebeurt en wat wordt afgesproken gebeurt decentraal. Waarbij zorgverzekeraars ’vanuit hun rol in het zorgstelsel ruimte nodig hebben om te kunnen sturen op zowel het volume als op de prijs’. Mijn hoop dat eindelijk in de ziekenhuiszorg wordt ingezet op het kostprijsprincipe is met dit akkoord vervlogen, het blijft de komende vier jaar gewoon handel.

in budget:

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022, excl. indexatie

Huidig budget MSZ Miljoenennota 2018  – 21.841 mln.

Budget MSZ 2019 met max. volumegroei – 22.833 mln. (groei max. 0,8%)

Budget MSZ 2020 met max. volumegroei –  22.984 mln. (groei max. 0,6%)

Budget MSZ 2021 met max. volumegroei –  23.095 mln. (groei max. 0,3%)

Budget MSZ 2022 met max. volumegroei –  23.088 mln. (groei 0,0%)

Een groot deel van het extra budget zal opgaan aan personele kosten, ICT-zorginfrastructuur en nieuwe technologie. Dit betekent dat ziekenhuizen in een tijd van stijgende zorgvraag mee zullen (moeten) gaan in de krimp (minder opnames, kortere ligduur etc.). Met ook minder verrichtingen? Met vergrijzing en extramuralisering en een krimpscenario in het ziekenhuis, denk ik dat “de juiste plek” uit dit akkoord veelal thuis zal zijn, en dat hier “de juiste professional” niet zelden de huisarts zal zijn. Extra werk voor de huisarts dus, daar waar de huisarts nu al vraagt om extra steun: méér tijd voor de patiënt langs de weg van praktijkverkleining, een gewogen ondersteunend team, een oplossing voor het ANW-probleem, reductie administratieve lasten, méér praktijkhouders. En dat in een tijd dat er een Toekomstvisie moet komen en er besluiten moeten worden genomen over de mate van regionalisering.
Opmerkelijk ook in het MSZ-akkoord het feit dat de komende vier jaar de medisch specialisten buiten de werkingssfeer blijven van de Wet Normering Topinkomens. Naast de vele agendapunten van huisartsen (zie verder hiervoor de recente position paper LHV & InEen, blijft (helaas) ook actueel de jaarlijkse budgetonderschrijding”.

Klik hier voor verder lezen  Akkoord medisch-specialistische zorg heeft ook voor huisarts consequenties, door Anton Maes, 29 april 2018: http://zorgenstelsel.nl

*) Download hier Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022, Rijksoverheid, 26 april 2018: www.rijksoverheid.nl

U P D A T E

Politiek en hoofdlijnenakkoorden, door Anton Maes, 30 april 2018: http://zorgenstelsel.nl/politiek-en-hoofdlijnenakkoorden/

akkoord medisch specialistische zorg heeft ook voor huisarts consequenties

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer