Verslag debat ‘Verkiezingen en politie. Wat staat er op het spel?’

De Politieacademie en de politie organiseren een aantal debatten per jaar. Debatleiders zijn Marianne van den Anker (NPO1 presentatrice) en Bob Hoogenboom (hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken). De Politiedebatten vormen een platform om politie- en veiligheidsvraagstukken voor een breed publiek te agenderen. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan de politie. Dit veronderstelt een sterk ontwikkeld aanpassingsvermogen, in verbinding met ketenpartners, kennisinstituten en de samenleving.

Op 2 maart 2017 vond het 8e politiedebat plaats in de Politieacademie te Apeldoorn, onder de titel: ‘Verkiezingen en politie. Wat staat er op het spel?’

Verandert de terreurdreiging blijvend het vriendelijke gezicht van de politie? Wordt Nederland een Uberwachungsstaat? De politieke messen zijn geslepen. Er werd gedebatteerd over politie en veiligheid onder het nieuwe kabinet. Over technologie, privacy, geld en over de rol van het bedrijfsleven en lokaal bestuur. Wil politiek Nederland zich hard maken voor de aanpak van fraude, ondermijning en cybercrime? Veiligheid is niet alleen een verkiezingsthema maar zorgt ook maatschappelijk voor beroering. De politie en de veiligheidszorg staan aan de vooravond van veranderingen als de nieuwe plannen doorgaan.
Al met al een goed moment om met de politiek, politie, OM, de wetenschap en onderzoeksjournalisten te praten over wat er de komende jaren op het spel staat.

Het debat werd in drie delen opgesplitst. Voor elk deel werd een stelling getoond en voor elke stelling werd een andere tafel samengesteld. De gespreksleiders debatteerden vervolgens met de mensen aan tafel over die stelling.
Aan het einde van elk deel, dat ongeveer 45 minuten duurde, werd het publiek erbij betrokken. Helaas was er opnieuw veel te weinig tijd en ruimte voor de toehoorders, die in grote getalen waren gekomen. Zij vertegenwoordigden voornamelijk de operationele kant van het politieberoep, terwijl aan tafel de beleidsmaker, journalist, bestuurder, openbare aanklager en politicus het woord voerden. De ervaringsdeskundigen zaten ook hier, net zoals bij het politiedebat in De Balie te Amsterdam van 12 februari 2017, aan de zijlijn en mochten voornamelijk luisteren.
Desondanks was het een levendig en zinvol debat.

Kijk voor een verslag en impressies op www.politieacademie.nl/politiedebat

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer