Twee rechtszaken over onrechtmatig verzamelen en verwerken medische gegevens

i m human not data 2Vrijdagmiddag 10 maart 2017 dienen in Utrecht twee rechtszaken over onrechtmatig verzamelen en verwerken van ieders medische gegevens door zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het gaat om de twee beroepszaken die Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat deze toezichthouder weigert maatregelen te nemen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van de medische gegevens van de gehele bevolking.

Tijd: 13:30- 16:30 uur
Plaats: Gerechtsgebouw van Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1 (vlakbij station Utrecht CS)
Rechters: Mr Verburg, Mr Bouter-Rijksen en Mr Krans.

De zitting van 13:30 – 15:00 uur, zaaknummer UTR 16/3326 WBP V97, gaat om het afgewezen verzoek van Vrijbit op 3 mei 2015 aan AP (toen nog College bescherming persoonsgegevens (CBP) geheten) om een eind te maken aan de onrechtmatige verzameling en verwerking van medische gegevens door de zorgverzekeraars, de zorgverzekeringsmaatschappijen die tot op de dag van vandaag met medische gegevens omgaan volgens een Gedragscode die jaren terug al door de rechtbank Amsterdam werd veroordeeld als strijdig met de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven van patiënten en het medisch beroepsgeheim.

De zitting van 15:00 – 16:30 uur zaaknummer UTR 16/4199 WBP V93, gaat over de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de medische diagnose- en behandelgegevens (DBC) van de gehele Nederlandse bevolking periodiek opeist van de zorgverleners, deze zelf verwerkt in het DIS (DBC-informatiesysteem) en verstrekt aan derde partijen.

Elf jaar geleden gaf het CBP al aan dat het DIS geen tot de persoon herleidbare persoonsgegevens zou mogen bevatten, maar onomstotelijk is komen vast te staan dat dit wel degelijk het geval is.
Het DIS is een manier die de minister en de NZa hoe dan ook willen gebruiken om toegang te krijgen tot ieders medische dossier, ook al gaat het om vertrouwelijke en intieme gegevens die uitsluitend toegankelijk behoren te zijn voor patiënten en zorgverleners die direct bij hun medische behandeling betrokken zijn.

Eerder uitstel: De zaak werd gesteld in september 2016 omdat verweerder de processtukken niet tijdig had aangeleverd. In december 2016 werd de zitting de middag tevoren afgeblazen vanwege het verschoningsverzoek van de rechter die de middag voor de zitting ontdekte dat het om medische data ging waar haar man zijn brood mee verdient. Inmiddels heeft de NZa zich als belanghebbende partij in de zaak gevoegd en werkt nu samen als verweerder met de toezichthouder die gevraagd is tegen hen op te treden.

Publieke belangstelling bij de zittingen wordt zeer op prijs gesteld!

Meer info bij burgerrechtenbeweging Vrijbit: www.vrijbit.nl

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer