(Ont)Regel de zorg! Ministerie VWS presenteert meerjarig actieplan om zorg te verlossen van overbodige bureaucratie

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerden op 23 mei 2018 een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan (Ont)Regel de zorg zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij zorgverleners en is niet goed voor het werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom komen zij samen met de sector met een actieplan.

Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen, stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft. Ook zullen verzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg en gaan de verpleeghuiszorg en de GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

omslag ontregel de zorg actieplanDe administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes. Op de website www.ordz.nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden.

Ga naar site van de Rijksoverheid voor downloaden van het meerjarig actieplan OntRegel de zorg, de Kamerbrief en Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de eerste lijn: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/23/kabinet-minder-papier-meer-zorg

Column van Pieter Derks

Zie onderaan video met commentaar van Pieter Derks, cabaretier en columnist, op het actieplan (Ont)regel de zorg: “Het actieplan Ontregel de zorg is klaar. Vierenzestig kantjes symptoombestrijding. Er komt een formulier waarop de vraag wordt gesteld: bent u al minder tijd kwijt aan het invullen van formulieren? Mijn column voor De Nieuws BV op Radio 1, van 12:00 – 14:00 uur, 23 mei 2018”. Duur van de video 3 min.

U P D A T E

Regiegroep brengt (Ont)Regel de Zorg verder, ORDZ, 26 november 2018: www.ordz.nl

Ontregelen doe je daar waar je regels afspreekt, door Anton Maes, Zorgenstelsel, 25 mei 2018: http://zorgenstelsel.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer