Blog 1 door Wiljan Hendrikx over Goed Werk project

wiljan hendrikx 3
“On behalf of the crew, welcome to Boston!”

British Airways vlucht 0213 is zojuist geland. Eenmaal door de douane sta ik op 27 augustus 2012 dan toch echt met een backpack op mijn rug en laptoptas in mijn hand met beide benen op Amerikaanse grond. Moe? Ja. Nerveus? Zeker. Zin in de komende maanden hier? Absoluut! Gelukkig hoef ik niet lang te wachten voordat mijn Harvard avontuur daadwerkelijk begint, al de volgende ochtend staat mijn kennismaking gepland.

Wanneer ik dit schrijf zijn we alweer een halve maand verder. Een halve maand vol indrukken van het GoodWork Project. In deze eerste blog zal ik ingaan op een tweetal dingen: de reden van mijn studiebezoek & het GoodWork Project in het algemeen.

Setting the stage: het GoodWork Project*)

Het GoodWork Project is een grootschalige studie naar individuën en instituties die in staat blijken te zijn om goed werk af te leveren. We hebben het dan over werk dat kwalitatief ‘excellent’ is, sociaal verantwoord en dus ‘ethisch’ en wat betekenisvol is voor de werknemer zelf zodat hij/zij zich met hart en ziel inzet voor zijn/haar werk.
Beroepseer heeft deze drie elementen treffend vertaald naar bekwaam, betrouwbaar en betrokken. Het project staat onder leiding van professor Howard Gardner en maakt onderdeel uit van Project Zero dat zich ‘binnen de muren’ van de Harvard Graduate School of Education bevindt.

Waarom is een dergelijke studie relevant? De snelheid van allerlei ontwikkelingen die inwerken op onze hedendaagse maatschappij is ongekend groot. We hebben het hier niet in de laatste plaats over ontwikkelingen met een economische oriëntatie. Denk aan het sterke efficiëntie-streven en economische beleid dat we overal tegenkomen. Even los van het politieke waardeoordeel wat betreft deze ontwikkelingen, richt het GoodWork Project zich op de vraag hoe werknemers (professionals) zich in een dergelijk klimaat handhaven (of hoe zij meebuigen).
Van 1996 tot 2006 heeft het onderzoeksteam in de VS 1200 interviews gehouden met professionals die gezien werden als leidende figuren binnen hun specifieke professie. We hebben het hier over de professies journalistiek, genetische wetenschap, theater, filantropie (wat hier in de VS zonder meer als professie geldt), recht, business, geneeskunde, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Tevens zijn vele jonge professionals geïnterviewd binnen al deze domeinen.

Na 2006 is het project zich meer gaan richten op een vijftal initiatieven:
1) praktische toepassingen om goed werk te bevorderen zoals de GoodWork Toolkit;
2) een studie naar (on)succesvolle samenwerking binnen non-profit onderwijs genaamd Good Collaboration;
3) onderzoek naar wat kwaliteit is en wat het begrip van kwaliteit beïnvloedt genaamd The Quality Study;
4) een blik over de grenzen waarbij goed werk in een internationaal perspectief wordt geplaatst via het Good Work in a Global Context project;
5) en tot slot het project naar Good Citizenship waarbij het vooral gaat over het begrip van burgerschap van jongeren. Het is nog niet bekend wanneer precies, maar op korte termijn zal een nieuwe website gelanceerd worden waarbij het hele project omgedoopt wordt tot The GoodWork Enterprise om verwarring over al de verschillende projecten te voorkomen.

Studiebezoek

Kort gezegd is het doel van mijn bezoek om GoodWork meer in mijn vingers te krijgen. Ik geloof sterk dat omgevingsfactoren (‘context’) van groot belang zijn voor onze manier van denken. Er is dan ook geen betere plaats om over GoodWork te leren dan in de originele wetenschappelijke setting waar vrijwel al het GoodWork materiaal is ontwikkeld. De komende maanden ga ik me concreet bezighouden met drie dingen:
1) ik woon de GoodWork Course van professor Gardner bij om de concepten en het GoodWork materiaal te leren kennen en te bediscussiëren.
2) Ik verdiep me in de evaluaties die hier worden uitgevoerd van de GoodWork cursussen waarbij ik specifiek kijk naar Bloomsburg University. Dit geeft me enerzijds inzicht in een concrete casus waar de GoodWork Toolkit is gebruikt en anderzijds in de tool die hier is ontwikkeld om te ‘meten’ wat het leereffect is van GoodWork (bij studenten).
3) Ik volg één ongoing evaluation wat specifieker. Wat in ieder geval duidelijk is: vervelen zal ik me niet.

*) Zie:
The Good Project, Harvard Graduate School of Edcation: https://pz.harvard.edu/projects/the-good-project

Goodwork Project, Stanford – Center on Adolescence: https://coa.stanford.edu/research/goodwork-project

Masterstudent Wiljan Hendrikx van Tilburgse School voor Politiek en Bestuur bij GoodWork Project: https://beroepseer.nl/blogs

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer