Huisartsen publiceren manifest ‘Het roer moet om’. Er moet een eind komen aan de ‘geëxplodeerde zorgbureaucratie’

Een groep huisartsen heeft onder het motto ‘Het roer moet om!’ een manifest geformuleerd, waarin ze eisen dat politiek en verzekeraars een andere koers varen. Ze vragen om werkelijke samenwerking, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) steunt het pleidooi van deze huisartsen.

Het manifest wordt in de avond van 11 maart 2015 gepubliceerd op www.hetroermoetom.nu om door huisartsen en sympathisanten ondertekend te kunnen worden.

De huisartsen spijkeren vanavond om vijf voor twaalf het manifest met eisen aan de voordeur van het ministerie van Volksgezondheid, bij zorgverzekeraars en bij Zorgverzekeraars Nederland. De huisartsen zeggen namens honderden collega’s in hun regio’s de noodklok te luiden ‘over de geëxplodeerde zorgbureaucratie, over een bejegening door de zorgverzekeraars gebaseerd op wantrouwen en op de wettelijk opgelegde onmacht tegenover de vier grote verzekeraars’.

Volgens het manifest varen de politiek en zorgverzekeraars een verkeerde koers, waardoor de cruciale rol van de huisarts in de eerstelijnszorg in gevaar komt. De bezorgde huisartsen eisen nu dat politiek en verzekeraars het roer omgooien: huisartsen moeten in staat gesteld worden op gelijkwaardige wijze onderhandelingen met zorgverzekeraars aan te gaan. En samenwerking moet primair gebaseerd zijn op vertrouwen in hun medische deskundigheid.

Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “De LHV begrijpt deze spontane actie van bezorgde huisartsen heel goed en ondersteunt hun pleidooi. Wij delen hun zorgen, ook wij vinden dat het anders moet. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten. Daarvoor is niet alleen de medewerking van zorgverzekeraars nodig. De politiek lijkt zich gelukkig al te realiseren dat wet- en regelgeving wellicht aangepast moet worden”.

Bezorgde huisartsen publiceren manifest, Landelijke Huisartsen Vereniging LHV, 11 maart 2015: www.lhv.nl

Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS, NOS Nieuws, 11 maart 2015: http://nos.nl

www.hetroermoetom.nu

U P D A T E
Kamerbrief over manifest huisartsen, 20 maart 2015.
Minister Schippers (VWS) reageert op het manifest waarin een groep huisartsen eisen stelt aan politiek en verzekeraars: www.rijksoverheid.nl (Brief niet meer beschikbaar op site Rijksoverheid).
Kamerbrief is wel te vinden in PDF op site van Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen: http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2015/03/kamerbrief-over-manifest-huisartsen.pdf

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer