Jonge professionele accountants willen hun eigen toekomst bepalen

Jonge professionele accountants – Young Profs – willen op de ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants NBA van 19 december 2016 een amendement indienen om een permanente zetel te krijgen in de ledenraad. Arthur van Bemmel, voorzitter van de NBA Young Profs en werkzaam bij KPMG, schrijft dat de jonge generatie accountants haar eigen toekomst moet kunnen bepalen. Hij doet op de site van de NBA een oproep aan de leden om de Young Profs daarin bij te staan en een handtekening te plaatsen. Er zijn er honderd nodig om het amendement te kunnen indienen.

“Wij zijn de toekomst van ons beroep en onze beroepsgroep”, schrijft Van Bemmel, “en willen daar ook zelf onze invloed op uit kunnen oefenen. Het belangrijkste onderwerp voor de ledenvergadering is het nieuwe governance-plan van de NBA dat moet helpen bij het herstel van het vertrouwen in ons beroep, een slagvaardiger bestuur en leden een duidelijker stem moet geven in de beroepsorganisatie”.

Met het nieuwe governance-plan wordt tevens de ledenraad geïntroduceerd. Die is erop gericht leden meer te betrekken bij en invloed te geven op het beleid van de beroepsorganisatie. De ledenraad adviseert het bestuur en de ledenvergadering van de NBA, zowel over onderwerpen op de korte termijn als over onderwerpen die de langere termijn van de beroepsgroep raken. Voorbeelden zijn de strategie en visie van de beroepsorganisatie.

Strategie en visie zijn beide gericht op de toekomst. Die toekomst is met name van belang voor de jonge generatie accountants, die aan de basis staan om het beroep en de beroepsgroep op de lange termijn vorm te geven.

Van Bemmel: “Juist vanwege dit belang moeten wij ook de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan deze toekomst. En de jonge generatie accountants bestaat niet alleen uit NBA-leden die recent hun opleiding hebben afgerond. Deze groep bestaat ook uit de toekomstige leden, die nu reeds werkzaam zijn in ons beroep en hard werken om hun opleiding af te ronden. Het is van groot belang om deze laatste groep te behouden en te voorkomen dat zij vroegtijdig uitstromen”.

In de huidige plannen worden ‘jonge professionals’als één van de tijdelijke thema’s benoemt, waar het bestuur van de NBA een lid voor benoemt. Maar, de Young Profs vindt zichzelf geen tijdelijk thema, maar een permanente groep die deel uitmaakt van de beroepsorganisatie.

Lees het hele artikel van Arthur van Bemmel, Young Profs willen eigen toekomst bepalen. Lees ook de reacties, op Accountant, NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat, 28 november 2016: https://www.accountant.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer