De lessen en inzichten van het Professioneel Activisme Lab van Beroepseer

Om het toenemende activisme van professionals aan te moedigen en te ondersteunen organiseerde Stichting Beroepseer van maart tot en met juni 2016 het Professioneel Activisme Lab, een reeks workshops die professionals aan het denken en werken zette over wat activisme voor henzelf, hun organisatie en beroepsgroep kan betekenen.

In recente publicaties van Stichting Beroepseer hebben diverse beroepsbeoefenaren wegen uitgestippeld voor professioneel activisme. Ze hebben vanuit de praktijk alternatieven geschetst voor o.a. de afrekencultuur in het onderwijs en voor de bureaucratisering van de zorg.
In de workshops vertelden zij hoe zij met hun activisme hun beroep verdedigden, het eigenaarschap van hun werk heroverden en weer wat te zeggen kregen over de kwalitleit ervan.

Onderwerpen van de workshops waren:

1. Machinebureaucratie versus humaan organiseren met Jos Lamé, 31 jaar lang directeur van Riagg Rijmond.
2: Hoe organiseer je collectief verzet? met Pascale Hendriks en Josephine Kan van het actiecomité Het Roer Moet Om en Corrie van Brenk, sectorhoofd FNV Zorg en Welzijn.
3. De juridische weg voor professioneel verzet, met Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken van de ledenorganisatie voor zorgprofessionals VvAA; Denise Hupkens, voormalig docent wiskunde; Kaspar Mengelberg, psychiater; Wouter van den Berg van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en Lex Geerts van advocatenkantoor Elderman-Geerts.
4. Professionele autonomie in de zorg en het onderwijs, met René Kneyber, docent en lid van de Onderwijsraad en Jos de Blok, oprichter en directeur van Buurtzorg Nederland.

Stichting Beroepseer heeft de belangrijkste lessen en inzichten van de vier workshops op een rij gezet in de samenvatting Professioneel Activisme Lab: lessen en inzichten.
Klik hier voor lezen en downloaden: https://beroepseer.nl

Wie eraan mocht twijfelen of professioneel activisme wel zin heeft, neme zich de uitspraak van de Amerikaanse antropologe Margaret Mead (1901-1978) ter harte:

 “Twijfel er nooit aan of een kleine groep serieuze,
betrokken burgers de
wereld kan veranderen.
Het is zelfs zo dat zo’n groep het enige is
dat ooit iets
heeft veranderd”

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer