Lars Tummers over beleidsvervreemding van professionals in de publieke sector

lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

Tummers noemt drie problemen waarmee professionals worden geconfronteerd. Ten eerste is er een constante toestroom van veranderingen en hervormingen. Elke nieuwe minister wil zijn eigen beleid doorvoeren. Een tweede probleem is dat de waarden van nieuw beleid niet altijd stroken met de eigen waarden. Een voorbeeld is een overheidsmaatregel gericht op bezuiniging in de gezondheidszorg. Een arts daarentegen wil de best mogelijk zorg leveren. Een derde punt is dat veel overheidsbeleid gericht is op meetbare doelen in plaats van op meer holistische, kwalitatieve doelen.

Tummers biedt een aantal oplossingen: de professionals betrekken bij het maken van nieuw beleid, beter onderzoek doen naar de effecten, beleid ontwikkelen dat zinvol is en professionals de ruimte geven het nieuwe beleid aan te passen aan de omstandigheden van hun cliënten. Van belang is vooral dat professionals het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden door de maatschappij, dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze serieus worden genomen.

Het proefschrift van Lars Tummers, getiteld Policy alienation – Analyzing the experiences of public professionals with new policies is te downloaden op https://repub.eur.nl/pub/31615/

Voor dit proefschrift heeft Tummers in 2014 de Studieprijs van Stichting Praemium Erasmianum ontvangen.

(Video is in het Engels)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer