Leesbare samenvatting Miljoenennota 2016 met toelichting consequenties voor de zorg

natuurlijk in beweging miljoenennota 2016Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën elk jaar de Rijksbegroting en de Miljoenennota aan het parlement (Eerste Kamer en Tweede Kamer). Dit jaar gebeurde dat op 15 september. De rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota is de toelichting op de rijksbegroting.

De nieuwsbrief Natuurlijk in beweging van oktober 2015 bevat een leesbare samenvatting van de Miljoenennota 2016 met toelichting op de veranderingen en de (mogelijke) consequenties voor de gezondheidszorg. De samenvatting is nuttig voor iedereen die werkzaam is in de zorg.

Samen met patiënten, cliënten en professionals in de zorg, heeft de Rijksoverheid de afgelopen jaren hard gewerkt om de veranderingen in de zorg voor elkaar te krijgen. In 2016 moeten mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Bijvoorbeeld dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes met, in plaats van voor patiënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten.

Wat de verpleeghuiszorg betreft bijvoorbeeld, kom er extra geld beschikbaar voor dagactiviteiten voor ouderen in een verpleeghuis. Daarnaast geeft het kabinet een impuls aan de opleiding en bijscholing van professionals in de verpleeghuiszorg. Zo krijgen professionals meer ruimte om de zorg te verlenen die cliënten nodig hebben. Voor 2016 is er 140 miljoen euro beschikbaar, de jaren daarna loopt dat bedrag op tot 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen euro in 2016 geschrapt.

Zorgverleners moeten gaan merken dat meer openheid niet hoeft te leiden tot meer administratie van de eigen instelling, beroepsgroep, toezichthouders, overheid of zorgverzekeraars. Merkbaar minder regeldruk is een belangrijke doelstelling voor de resterende kabinetsperiode. In 2016 moet de zorg makkelijker worden door slimmer samen te werken en regels eenvoudiger te maken.

Klik hier voor de nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, oktober 2015.
Behalve aandacht voor de miljoenennota is er in deze nieuwsbrief ook aandacht voor bekostiging medisch specialisten en ziekenhuizen.

natuurlijk in beweging oktober 2015

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer