Jan Mengde en Charlotte Pontier

mengde_pontierJan Mengde en Charlotte Pontier vormen een voortrekkersduo.

Jan Mengde (1949) is van oorsprong ontwikkelingspsycholoog en werkte als projectleider in de verslavingszorg en de jeugdzorg.  In zijn projecten neemt hij de dialoog over de probleemstelling, de prioriteiten en de oplossingsmogelijkheden als uitgangspunt , wat telkens weer veel kwalitatieve winst blijkt op te leveren.  Zo gaven drugtoeristen vorm aan hun eigen preventieproject, ouders brachten hun eigen kennis in in een Autisme Informatie Centrum , en de wachttijd in de jeugdzorg werd alvast zinvol ingevuld met noodopvang  of probleemverkenning.
De zorgverlener dient de ruimte te hebben om samen met zijn cliënt een uniek zorgtraject uit te vinden wat past bij de eigenheid van die specifieke problemen en oplossingsmogelijkheden. Vaak blijkt de uiteindelijk benodigde zorg dan beperkter dan de oorspronkelijke hulpvraag/indicatiestelling.

Het management dient in dialoog met de medewerkers te bepalen hoe hulpverleners het beste door de organisatie ondersteund kunnen worden, en wat de optimale keuzes zijn binnen de altijd beperkte middelen.
De zo gerealiseerde kwaliteitssprong reproduceert zichzelf en blijkt zeer organisatieresistent.
Mengde: “Je kunt ongelooflijk veel leren van de gesprekken met je cliënten of je medewerkers. De inzichten die je dan samen ontwikkelt, zij vanuit hun specifieke situatie en jij met je professionele bagage, zijn direct al een grote en onmisbare stap om tot adequate oplossingen te komen”.

Charlotte Pontier (1949) is van oorsprong orthopedagoge. Zij is altijd in de jeugdzorg werkzaam geweest, eerst als behandelaar en al vrij snel in het inhoudelijk management. In haar werk was steeds haar drijfveer het versterken van de rol van de uitvoerende medewerkers zodat ook de rol van de cliënt zo goed mogelijk tot zijn recht kon komen. Haar ontdekkingstocht naar “dialooggestuurde” zorg leverde haar vanuit het management vele dilemma’s en confrontaties op. Maar ook vragen over de inrichting van de organisatie.”Durf ik mijn professionals echt wel te vertrouwen? Heb ik het lef om de keuzes te maken die nodig zijn om de cliënt centraal te stellen? Hoe ga ik om met mijn behoefte aan controle en vermijden van risico’s?”

Samen met collega’s heeft zij een aantal pilots gedaan om vormen te vinden hoe met deze dilemma’s om te gaan. Hoewel zij nog maar beperkt in het werkveld actief is, blijft zij zich nog inzetten voor de “oprechte dialoog” tussen cliënt, professional en management, en het zoeken naar antwoorden op de vraag wat hiervoor nodig is in een organisatie.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer