Skip to main content

Van thuiszorg naar buurtzorg

lies_ruttenWijkverpleegkundige Lies Rutten werkte zeven jaar bij een grote thuiszorgorganisatie. Zij ging zich daar steeds ongemakkelijker voelen, omdat de hele zorg verknipt werd in steeds meer aparte handelingen die door steeds meer aparte medewerkers werden verricht.

Sinds 1 mei werkt zij bij Buurtzorg, waar zij coördinerend wijkverpleegkundige is. Zij werkt in een klein team dat heel zelfstandig kan werken. Zo kan zij weer echt zorg verlenen naar eer en geweten. Niet voor niets groeit Buurtzorg snel en roept het enthousiasme op.