Skip to main content

Tegen de uniformering van de gezondheidszorg

10 december 2008
Jos Lamé, directeur van Riagg Rijnmond vindt het verkeerd dat de overheid voortdurend poogt de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg te u…

Johan Schaberg: Professional zijn, een belastende vrijheid

11 november 2008
Het woord professional hangt nauw samen met het Latijnse woord professio, dat openlijke verklaring, belijdenis of eed betekent. Je mag pas professi…

Middenmanagers moeten meer kunnen zijn dan zetbaas

26 oktober 2008
Het maatschappelijk debat gaat vaak over bestuurders en managers aan de top van organisaties. Het middenmanagement is echter minstens even belangri…

FNV gaat zich nog meer richten op vakmanschap

19 oktober 2008
FNV-voorzitter Agnes Jongerius onderkent de trend dat mensen steeds meer behoefte hebben aan erkenning van hun vakmanschap. Dat geldt ook beslist v…

Eerzucht is iets anders dan hebzucht!

29 september 2008
Dick Pels, socioloog, publicist en voorzitter van de denktank Waterland bepleit het herstel van beroepseer. Hij stelt dat eerzucht te vaak gelijk i…

Heeft de manager het gedaan?

18 september 2008
Heeft de manager het gedaan? is de vraag aan Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit van Utrecht.  Professionals verwi…

Het Werk, een gedicht, door Robert Anker

14 juli 2008
HET WERK – een gedicht (ook te vinden onder Publicaties op deze site). Op verzoek van de Stichting Beroepseer geschreven, voorgedragen en toegelich…

Betsy Albers over de waarde en kwaliteit van helpenden en verzorgenden

14 juli 2008
Interview met Betsy Albers, directeur van STING, landelijke beroepsvereniging verzorging. Bij alle discussies over verzorging en hulp wordt steeds …

Omgaan met klachten en kritiek, door Margo Trappenburg

3 juli 2008
Vroeger was je als ouder van een leerling of als patiënt terughoudend met kritiek op de leraar of de dokter. Dat kon wel eens averechts werken… N…