Jelmer Evers over autonomie en vakmanschap van de leraar en een internationaal lerarennetwerk

jelmer evers 4Leraar en onderwijsactivist Jelmer Evers zet zich al jaren in voor onderwijsvernieuwing en professionele autonomie van de leraar, zowel op nationaal als internationaal niveau. In plaats van ons alleen maar te richten op cijfers, resultaten, automatisering en standaardisering is het beter ons te concentreren op het vakmanschap van de leraar en het kweken van vertrouwen. Flip the system noemt hij dat, het systeem omkeren waardoor de leraar en zijn professionaliteit in plaats van onderaan, bovenaan de piramidevormige ladder komt te staan.

In mei 2017 was Evers aanwezig op de conferentie Unite for quality education and leadership in Rotterdam waaraan 300 leraren en onderwijskundigen uit 50 landen deelnamen. De conferentie bood een platform voor de presentatie van momenteel in ontwikkeling zijnde initiatieven en strategieën op onderwijsgebied. Een belangrijk thema was het definiëren van professionele onderwijsmaatstaven, onderdeel van de campagne Unite for Quality Education die Education International momenteel voert. Education International (EI), organisator van de conferentie, is een internationale federatie van vakbonden van leraren en onderwijsmedewerkers bestaande uit meer dan 400 organisaties met in totaal 30 miljoen leden in 172 landen en regio’s.

Evers is sinds 2016 bezig met het opzetten van een internationaal netwerk van individuele leraren en lerarenorganisaties, het Teacher/Educator Network (Global TEN) voor versterking van de professionaliteit van de leraar. De bedoeling is een authentiek platform voor de internationale discussie over kritieke aspecten van het lerarenberoep, de professionele ontwikkeling en de onderwijsopleiding alsook voor verspreiding van onderwijs-innovaties en bescherming van het lerarenberoep. Gestreefd wordt naar een collectieve autonomie van de leraar en het wereldwijd met elkaar in verbinding staan van leraren en hun organisaties.

(Video is in het Engels)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer