Skip to main content

Innovatie: Maak gebruik van ideeën van werknemers!

16 oktober 2011
De roep om innovatie en creativiteit is groot in Nederland. Wat doen we om beide te stimuleren? Han Bakker onderzocht in hoeverre en hoe vaak organ…

Agressie op het werk

8 september 2011
Buschauffeur Ton van den Berg vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met agressie op het werk, hoe hij daarmee omgaat en over zijn beroepseer. D…

Laten we stoppen met managen!

11 juli 2011
Wat journalist en filosoof Ben Kuiken betreft, mogen de managers vertrekken. Hij voorspelt dat binnen tien jaar het ook zal gebeuren. Kuiken noemt …

Organiseren met vertrouwen

1 juni 2011
Yvonne van Kemenade werkt in de eerstelijns zorg voor een coöperatie van 186 huisartsen in het Westland. Zij is bezig met de opbouw van een nieuwe …

Minder juridisering, meer beroepsethiek

9 mei 2011
Filosofe Hella van den Elshout poneert de stelling dat we de periode van juridisering maar eens achter ons moeten laten om meer aandacht te bestede…

Wat is jouw roeping?

2 maart 2011
Howard Gardner vertelt in deze film over de verschillende personen die  indruk op hem hebben gemaakt in zijn leven en door wie hij beïnvloed is, ov…

Twee beleidsambtenaren vertellen over hun beroep

7 februari 2011
Volgens beleidsambtenaren Guido Rijnja en Hans Wilmink is het ambtenaarsschap een mooi beroep dat op een kwetsbaar kruispunt is terechtgekomen en v…

De bankierseed

19 januari 2011
In zijn boek Gepast en Ongepast, verschenen nog voor de bankencrisis uitbrak, stelde Hans Ludo van Mierlo voor een beroepseed voor bankiers in te v…

Dienend leiderschap

5 januari 2011
Organisatiepsycholoog Inge Nuijten, gepromoveerd op ‘dienend-leiderschap’ aan de Erasmus Universiteit, vertelt over de vijf kwaliteiten waarover ee…