Skip to main content

Presentatie boek Beroepstrots

9 juni 2009
Op 4 juni 2009 werd het boek Beroepstrots – een ongekende kracht gepresenteerd in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Het eerste exemplaar van …

Leiding geven aan professionals

21 april 2009
Niek van Keulen, team-manager en senior-adviseur bij GITP in Tilburg, legt kort en bondig uit wat de meest geschikte manier is om leiding te geven …

Goed leiderschap maakt verschil

9 januari 2009
Gabriel Anthonio is directeur van Jeugdhulp Friesland. Daarnaast is hij lector aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zijn stelling: er is in de …

Johan Schaberg: Professional zijn, een belastende vrijheid

11 november 2008
Het woord professional hangt nauw samen met het Latijnse woord professio, dat openlijke verklaring, belijdenis of eed betekent. Je mag pas professi…

Middenmanagers moeten meer kunnen zijn dan zetbaas

26 oktober 2008
Het maatschappelijk debat gaat vaak over bestuurders en managers aan de top van organisaties. Het middenmanagement is echter minstens even belangri…

FNV gaat zich nog meer richten op vakmanschap

19 oktober 2008
FNV-voorzitter Agnes Jongerius onderkent de trend dat mensen steeds meer behoefte hebben aan erkenning van hun vakmanschap. Dat geldt ook beslist v…

Eerzucht is iets anders dan hebzucht!

29 september 2008
Dick Pels, socioloog, publicist en voorzitter van de denktank Waterland bepleit het herstel van beroepseer. Hij stelt dat eerzucht te vaak gelijk i…

Heeft de manager het gedaan?

18 september 2008
Heeft de manager het gedaan? is de vraag aan Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management aan de Universiteit van Utrecht.  Professionals verwi…

Omgaan met klachten en kritiek, door Margo Trappenburg

3 juli 2008
Vroeger was je als ouder van een leerling of als patiënt terughoudend met kritiek op de leraar of de dokter. Dat kon wel eens averechts werken… N…