Skip to main content

Eerzucht is iets anders dan hebzucht!

dick_pelsDick Pels, socioloog, publicist en voorzitter van de denktank Waterland bepleit het herstel van beroepseer. Hij stelt dat eerzucht te vaak gelijk is komen te staan aan  hebzucht en statusdrang. Kijk hoe die twee motieven recent het omvallen van banken hebben veroorzaakt. Ook in de (semi-)publieke sector gaat het bestuurders steeds vaker om status uitgedrukt in geld.

Pels pleit voor het uit elkaar trekken van hebzucht en eerzucht. Eer is een interessante individuele drijfveer die samenhangt met zelfrespect. Beroepseer is dan: willen uitblinken in kwaliteit. Wie dat nastreeft trekt zich veel minder aan van status en geld, en durft  tegen de gevestigde orde in te gaan. Voor wie meer wil lezen, zie zijn boek De economie van de eer (2007).