header2

citaat lama anagarika govinda


 

Jaco van Hoorn

jaco_van_hoornJaco van Hoorn (1961) begon in 1980 zijn loopbaan als politieagent in het district ’s Gravenhage van de Rijkspolitie. Hij is sinds 2013 hoofd operatiën/plv. politiechef bij Nationale Politie, eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarvoor was hij  lid van de korpsleiding van Politie Hollands Midden.

Van Hoorn houdt van zijn vak. ”Politiewerk is heel bijzonder werk, hoewel dat helaas niet altijd wordt gezien”. De politie staat waakzaam en dienstbaar voor de waarden van de rechtsstaat. De essentie van politiewerk komt volgens Van Hoorn tot uitdrukking in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemens en burger.

Met andere politiechefs ondernam Van Hoorn in 2005 een zoektocht naar antwoorden op de vraag wat hen bezielde in het politiewerk, als reactie op de toenemende resultaatsturing in het werk. Onder de naam Ithaka werd de essentie van politiewerk gezocht.

Jaco van Hoorn publiceerde in de herfst van 2010 zijn boek “Sturen op vertrouwen – Goed leiding geven aan goed politiewerk” (uitgeverij Boom, Amsterdam). De hoofdboodschap is dat de politie haar werk op de goede manier doet als door haar handelen het vertrouwen in de samenleving voor de politie toeneemt.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design