header2

citaat lama anagarika govinda


 

Pieter Coppoolse

pieter_coppoolse_2Pieter Coppoolse (1953), is psychotherapeut en oprichter van Mentaal Beter, een netwerk van zelfstandig gevestigde praktijken van psychotherapeuten, (gz- en klinisch) psychologen en psychiaters, bedoeld als alternatief voor de bestaande GGZ-instellingen. Mentaal Beter stelt zich als taak de maatschappelijke waarde van de GGZ-zorg zichtbaar te maken.

Momenteel houdt Coppoolse zich bezig met innovatie en ontwikkeling in de gezondheidszorg. Hij is initiatiefnemer en directielid van Polis Review, opgericht in 2014, voor het verbeteren van de relaties tussen zorgconsument, zorgverlener en zorgverzekeraars. Door inbreng van ervaringen van zorgverzekerden en zorgaanbieders kan de kwaliteit van zorgpolissen en zorgcontracten worden verbetered.

Coppoolse: “Als de basis voor (ontwikkeling) van kwaliteit niet wordt gelegd bij professionals en cliënten, dan gaat daar een maatschappelijke dreiging van uit. Beroepseer en beroepstrots zijn resultanten van professionele motivatie en maatschappelijke erkenning.  Indien professionele inzet en motivatie gecorrumpeerd raken, zoals we dat kunnen vaststellen in diverse sectoren, dan gaat de maatschappelijke samenhang onderuit. Het gaat erom dat zorgverlener en zorgvrager in vertrouwen met elkaar zaken organiseren, evalueren en bijsturen. Als dat niet lukt kan er geen werkrelatie zijn”.

Coppoolse vindt voorts dat juist bij degenen die over het geld en beleid gaan in de GGZ visie omtrent de maatschappelijke waarde van GGZ-zorg en variabelen die GGZ-hulp tot een succes maken, uitgangspunten moeten zijn.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design