header2

citaat lama anagarika govinda


 

Bennie Beuvink

bennie_beuvinkBennie Beuvink, (1957), is sinds 2009 politiecoach. Meer dan dertig jaar was hij wijkagent. Van 1977 tot 1997 in Oostelijk Enschede en van 1997 tot 2009 in de Enschedese wijk Velve-Lindenhof. Deze wijk haalde het nieuws vanwege de Miro-rellen in 1996. Samen met wijkbewoners pakte Beuvink de problemen aan en voerde hij plannen uit om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren waarbij zijn eigen, directe manier van  omgaan met mensen effectief bleek te zijn. Zijn ervaring is dat bij samenwerking tussen politiemensen, burgerij en instellingen een evenwicht ontstaat waarin handhaving van de orde wordt geaccepteerd.

Beuvink kan goed luisteren: “Als je goed luistert, neem je veel in je op. Tijd wordt dan relatief. Als een burger op het politiebureau komt, moet de eerste persoon met wie hij contact heeft goed luisteren naar wat hij precies wil, anders gaat het niet goed. Ik vergelijk het wel eens met een oud vrouwtje dat op de stoeprand staat en door jou, behulpzaam als je bent, snel naar de overkant wordt geholpen. Daar aangekomen krijg je van haar te horen dat ze daar helemaal niet moet zijn”.

In 2015 verscheen het door Beuvink geschreven en met foto’s geillustreerde boek De kracht van de wijkagent (in samenwerking met Monique Scholten, Bert Breevoord en Wander Rooijackers), bij uitgeverij Reed Business Education. Bij dezelfde uitgeverij kwam in 2013, in samenwerking met Monique Scholten en Wander Rooijackers, De magische wereld van de wijkagent uit.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design