header2

citaat lama anagarika govinda


 

Yvonne van Kemenade

yvonne van kemenade 2Yvonne van Kemenade (1965) heeft ruim 26 jaar kennis en ervaring opgedaan in de zorg vanuit verschillende functies: wetenschappelijk medewerker van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit (iBMG/EUR), adviseur Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, strategisch adviseur RvB van het Albert Schweitzer ziekenhuis en zes jaar als directeur van de Zorggroep Eerstelijn.
Sinds 2014 probeert zij vanuit een onafhankelijke ZZP-positie deze verschillende werelden met elkaar te verbinden.

Haar doel is de zorg, die ze wel eens "gefragmenteerde struikelzorg" noemt, te blijven verbeteren vanuit een integrale visie. Denken in gezondheid in plaats van zorg:
"Mensen die al jaren werkzaam zijn in de zorg verwonderen zich niet meer over de bijzondere kenmerken van de wijze waarop onze gezondheidszorg werkt. Je raakt geconditioneerd, zit middenin de dagelijkse processen die je als vanzelfsprekend en normaal bent gaan beschouwen. Om echte vernieuwing te realiseren moeten we uit de huidige context – gebaande paden – en comfortzone komen en echt 'out of the box' kunnen denken. Daar is zeker ook lef voor nodig, want dat zal betekenen dat je nieuwe wegen gaat bewandelen vol onzekerheden.

Met de stip op de horizon die we dan met elkaar bepalen, nemen we vanaf nu stappen om dat te realiseren. Natuurlijk maak je dan met elkaar van de te voren win-win afspraken. Er is tenslotte voor een ieder voldoende zorg te leveren de komende jaren. En die zorg is dan beter op elkaar afgestemd, en wordt door de juiste persoon op de juiste plek op het juiste tijdstip geboden. En er wordt natuurlijk geredeneerd en gedacht vanuit de positie van de patiënt/consument en zijn gezondheid (persoonsgericht).
De kunst is niet om de toekomst te voorspellen, maar erop voorbereid te zijn en helpen de toekomst vorm te geven. Denk niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Met bundeling van krachten en daadkracht kunnen we met elkaar die toekomstvisie werkelijkheid laten worden, stapje voor stapje voor stapje".

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design