header2

citaat lama anagarika govinda


 

dinsdag, 15 mei 2018 10:09

Sociale partners sluiten akkoord met flinke loonsverhoging en vormen front tegen financiers: overheid, zorgverzekeraars en gemeenten

Beoordeel dit artikel
(1 Stem)

De organisatie voor zorgondernemers ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen de leerlingsalarissen met 10%, en de stagevergoedingen zelfs met 16%.

Reële en dekkende vergoedingen

Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de financiers - overheid, zorgverzekeraars en gemeenten - reële en dekkende tarieven vaststellen én hanteren. Gemeenten betalen nu op grote schaal te lage tarieven voor thuishulp en zijn onvoldoende bekend met de nieuwe eisen van de wmo-zorginkoop. Door verzekeraars worden te vaak forse kortingen toegepast op de door de Nederlands zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven, en de loon-prijsindexering wordt onvoldoende toegepast. De sociale partners vinden dat onaanvaardbaar. Zij ontwikkelen een gezamenlijke strategie en trekken samen op om financiers ertoe te bewegen reële tarieven te hanteren.

Sector aantrekkelijk houden en instroom bevorderen

Werkgevers en vakbonden willen de zorgsector aantrekkelijk houden voor huidige medewerkers, uitstroom uit de sector voorkomen en nieuwe medewerkers aantrekken.
Behalve de structurele loonsverhoging en de marktconforme beloning, zijn er ook afspraken in de cao gemaakt over het bevorderen van instroom van nieuwe medewerkers en zij-instromers met een zogenaamde ‘oriëntatiebaan’.
Door een oriëntatiebaan kunnen mensen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Het is bedoeld als glijbaan naar een reguliere baan of opleiding in de zorg. Dit is dan ook een belangrijk element in de cao geworden. Hoe meer mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de zorg, hoe beter.

Confrontaties

Naar aanleiding van het akkoord schreef Bart Kiers op de site van Zorgvisie - voor management en beleid in de zorg - dat die loonsverhoging van 4 procent, die forser is dan in andere sectoren, voor problemen gaat zorgen bij de financiers van de zorg: “Want 4 procent loonsverhoging is meer dan de zogeheten OVA-ruimte, de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling. Die bedraagt naar schatting 3 procent over 2018 en mogelijk 4 procent over 2019. Maar de loonsverhoging over 2019 kan nog hoger uitvallen dan de 4 procent. Want de looptijd is tot 1 juli 2019. Daarna loopt die 4 procent structureel door. En de vakbonden zullen er voor de rest van 2019 een schepje bovenop willen doen. Het ligt voor de hand dat er forse confrontaties in het verschiet liggen met de financiers in de zorg om de loonstijging ook echt te realiseren. In de verpleeghuiszorg zijn dat de zorgkantoren, in de wijkverpleging de zorgverzekeraars en in de Wmo de gemeenten”.

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4%, FNV, 7 mei 2018: www.fnv.nl

Sociale partners vormen één front tegen financiers, door Bart Kiers, Zorgvisie, 9 mei 2018: www.zorgvisie.nl

Klik hier voor Onderhandelaarsakkoord CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg 2018 – 2019, 7 mei 2018: www.fnvvoorzorg.nl

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 mei 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg, gepubliceerd in Staatscourant van 14 mei 2018, Officiële bekendmakingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-21486.html

Laat een reactie achter

Als u reeds lid bent van beroepseer, dient u eerst in te loggen om te kunnen reageren.

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design