header2

citaat lama anagarika govinda


 

zondag, 30 september 2012 14:36

Wetsvoorstel tot Versterking van positie van leraren

Beoordeel dit artikel
(3 stemmen)

wetsvoorstel versterking positie leraren De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het tijd worden dat de positie van de leraar verankerd wordt in de wet. Totnutoe zijn er vele discussies geweest over de positie van de leraar, maar dat heeft niet geleid tot de gewenste resultaten. Het  lijkt erop dat de versterking van de inhoudelijke zeggenschap van de leraar niet lukt zonder een stevige verankering in de wet. Dat is nodig, wil de leraar zijn vak adequaat kunnen uitoefenen.

Het gaat de AOb er bij de versterking van de positie van leraren niet om dat de beroepsgroep voortaan de dienst uitmaakt: scholieren, werkgevers, ouders en andere belanghebbenden hebben allemaal hun rol in het onderwijssysteem.
"Wel willen we af van de situatie waarin de leraar uitvoerder is van plannen en regels die door mensen van buiten de klas zijn bedacht. Zonder daar nou ieders bedoeling bij in twijfel te willen trekken: daarmee wordt de leraar als de hoogopgeleide professional die hij zou moeten zijn tekort gedaan, en wordt de Nederlandse samenleving uiteindelijk geen dienst bewezen",  aldus Walter Dresscher, voorzitter van de AOb in zijn Nota van wijziging wetsvoorstel zeggenschap leraar:

"Is een leraar alleen in dienst van een school? Bij de Algemene Onderwijsbond denken we van niet: als je in Nederland voor de klas staat, ben je ook in dienst van de samenleving. Er wordt veel over de leraar gepraat, maar met de leraar wordt nauwelijks overlegd. Dat is vreemd: er is consensus over het belang van onderwijs voor de kennissamenleving en iedereen is er van doordrongen dat goede leraren onmisbaar zijn voor sterk onderwijs.
Willen we de inhoud van ons vak goed waarborgen, dan moet de leraar in het onderwijs de status krijgen die andere beroepsgroepen ook hebben, zoals advocaten. Daarvoor is wetgeving nodig. Om dat pleidooi kracht bij te zetten, doet de AOb de Tweede Kamer en de minister van Onderwijs een handreiking met een Nota van wijziging waarin dat wordt geregeld".

Klik hier voor lezen en downloaden van de plannen tot het Wetsvoorstel Versterking positie leraren.

Website AOb: www.aob.nl

 

Laat een reactie achter

Als u reeds lid bent van beroepseer, dient u eerst in te loggen om te kunnen reageren.

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design