header2

citaat lama anagarika govinda


 

Financiële sector

Stichting Tuchtrecht Banken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht in de bankensector, als onderdeel van de wettelijk verankerde Bankierseed*). De stichting is op 1 april 2015 ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Drie jaar na de invoering van Tuchtrecht Banken blijken consumenten veelal bakzeil te halen met hun klachten bij het tuchtorgaan. Hoewel particulieren verreweg de meeste klachten melden, blijkt de Stichting tot dusver vooral zaken te…
In Het Financieel Dagblad doet Laurens Berentsen verslag van het op 18 april 2018 in Utrecht gehouden jaarlijkse symposium De Januskop van Belastingen*) van de vereniging van hoger personeel bij de fiscus, de VHMF**). Daar kwam men  tot de conclusie dat het bij de Belastingdienst ontbreekt het aan medewerkers die een streep in het zand trekken en zeggen: tot hier en niet verder. Die durf is nodig om de geschonden…
ESB, het vakblad voor economen, is begonnen met een serie artikelen over Economen in de praktijk. In deze blogreeks geeft ESB het woord aan Rethinking Economics NL Zij interviewen economen die werkzaam zijn in de praktijk om inzichtelijk te krijgen wat nodig is in economieopleidingen om economen gedegen te equiperen. Rethinking Economics NL is een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren…
De accountants hebben hun ei van Columbus al lang: hun beroepseer. De kop boven een interview door Jeroen Piersma in het Financieele Dagblad vat kort en bondig het onderwerp samen. Het interview met gesprekspartners Margreeth Kloppenburg en Arnout van Kempen gaat over het nieuw verschenen boek Artikel 5. Kloppenburg is redacteur van het boek, Van Kempen - adviseur voor accountantskantoren - schreef het hoofdstuk De eer van de stand, waarin…
Het Financieele Dagblad meldt dat accountant Leon van de Kar niet uit het veld geslagen is toen hij te horen kreeg dat zijn wrakingsverzoek tegen een aantal rechters van de Accountantskamer, de tuchtrechter voor accountants, is afgewezen. Hij had dat eigenlijk ook wel verwacht, zegt hij tegen de krant.De uitslag bevestigt hem in zijn overtuiging dat de Accountantskamer moeite zal hebben om straks een onafhankelijk oordeel te vellen over de…
Het vakblad voor economen ESB organiseerde in december 2016 de Week van het Economieonderwijs. In die week werden de Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) overhandigd aan de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot. De Preadviezen stonden volledig in het teken van het economieonderwijs.De staat van het economieonderwijs is een veelbesproken onderwerp de laatste laatste jaren. Wat is het beste academische economieonderwijs? was bijvoorbeeld de vraag…
Het voorjaarsnummer 2017 van het Amerikaanse tijdschrift Dissent*) is voor een groot deel gewijd aan het hedendaagse kapitalisme. De essays van verschillende schrijvers in dit nummer wijzen de weg naar een voor onze tijd geschikte economie. Ze geven een analyse van het verleden, het heden en de toekomst van het kapitalisme - van het tijdperk van de slavernij tot de door de globalisering veroorzaakte transformaties - en bevatten nieuwe ideeën…
No 10 van het tijdschrift voor politieke economie TPEdigitaal is gewijd aan het academische economieonderwijs na de crisis. Het inleidende artikel is geschreven in de vorm van een dialoog tussen David Hollanders en Sander Onderstal. Hollanders is docent finance aan de Universiteit van Tilburg. Onderstal is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. SANDER: “Valt het jou ook op dat er de laatste tijd veel ophef is over het academische…
Belastinginspecteur Erik Rutten plaatste op de website van de vereniging waarvan hij voorzitter is, de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF), een aan de leden gerichte brief over de commotie rond de vertrekregeling bij de Belastingdienst.Vanaf de zomer van 2016 verschenen er berichten in de media dat er vanwege een riante vertrekregeling veel meer mensen zouden vertrekken bij de Belastingdienst dan aanvankelijk de bedoeling was. De…
Pagina 1 van 5
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design