zondag, 30 januari 2011 11:12

Goed Werk Hub feestelijk van start

Beoordeel dit artikel
(8 stemmen)

opening_goed_werk_hub_3Op 26 januari 2011 is de Goed Werk Hub van start gegaan in  Den Haag, een plek voor mensen "die werk willen maken van hun beroep en beseffen dat ze betekenis hebben. Of je nu leraar, politieagent, verpleegkundige, arts of maatschappelijk werker bent, je draagt een steentje bij aan onze samenleving, beschaving en ontwikkeling".

De openingswoorden zijn van Alexandrien van der Burgt, oprichter en voorzitter van de Stichting Beroepseer en initiatiefneemster van de Goed Werk Hub. Ze vertelde hoe het idee daarvoor in haar opkwam in de zomer van 2010 na een bezoek aan twee bijeenkomsten. Op de ene waren ambtenaren van het Ministerie van VWS aanwezig en op de andere mensen van de werkvloer.
De ambtenaren vertelden dat ze met elkaar struikelden over financiele wet- en regelgeving en het bedrijven van incident-politiek. Op de andere bijeenkomst vertelden mensen  dat ze tegen een muur aanliepen.
Met die muur bedoelden ze de Tweede Kamerleden die op het podium hadden plaatsgenomen. Gevangen in hun eigen politieke programma, waren ze niet meer in staat te luisteren naar de mensen die het werk doen. Alexandrien van der Burgt: "Ik dacht, die werelden moeten we samenbrengen. Mensen moeten elkaar weer gaan ontmoeten en samen gaan vernieuwen".

Na Alexandrien van der Burgt nam Jacqueline Rutjens, manager Programma Regeldruk en Informatiebeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat deze start mogelijk maakte, het woord en zei dat in het regeerakkoord van het huidige kabinet staat geschreven dat... "niet de tekentafel maar de mens centraal staat".
Ze herinnerde eraan dat het vorige kabinet begonnen was met het aanpakken van de regeldruk voor professionals in de publieke sector van zorg, onderwijs, politie en sociale zekerheid. Maar... "nu is de opdracht om daadwerkelijk een omslag te bewerkstelligen".
Daarbij gaat de Goed Werk Hub helpen, een plek... "waar professionals de ruimte krijgen om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaring uit te wisselen, maar ook om agenderend  te kunnen zijn naar de politiek".
Voor het wetenschappelijk definiëren van wat goed werk is in de publieke sector gaat Thijs Jansen aan de slag. Thijs Jansen is oprichter en bestuurslid van de Stichting Beroepseer en onderzoeker/docent  aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit Tilburg.

Rutjens eindigde haar toespraak met een uitnodiging: "De Goed Werk Hub is er voor ondernemende professionals, bestuurders, managersopening_goed_werk_hub en beleidsmakers, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich willen inzetten voor goed vakmanschap, goed besturen, stimulerend beleid, en effectieve wet- en regelgeving. U bent hier voor verbetering van beroepskwaliteit, maar ook omdat u gelooft in de kansen van nieuwe, sociale netwerken, en u bent ook op zoek naar contacten die u anders niet zou leggen. Wij hebben hoge verwachtingen van u".

De naam Goed Werk voor de hub is ontleend aan het Good Work Project,  in 1995 begonnen door de Amerikaanse psychologen Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi en William Damon met  onderzoek op het gebied van leiderschap, creativiteit en moraliteit. Aanleiding voor het project was hun bezorgdheid over wat er zou kunnen gebeuren als professionals onder enorme druk komen te staan door ontwikkelingen als grote maatschappelijke aandacht voor incidenten, individualisering en toenemende marktwerking.
In het door Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole geredigeerde boek "Beroepstrots  - een ongekende kracht", verschenen in 2009 en in het Engels vertaald in 2010 als "Professional Pride - a Powerful Force", is een hoofdstuk gewijd aan het Good Work Project. De kern van goed werk is: vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.
Dit project stond aan de basis van de Good Work Toolkit, een  door Lynn Barendsen en Wendy Fischman ontwikkelde toolkit of "gereedschapskist" die middelen aanreikt om met professionals te  praten over allerlei dilemma's die zij op de werkvloer tegenkomen. Het door hun geschreven werkboek "Good Work Toolkit" is in het Nederlands vertaald onder de titel "Goedwerk gereedschapskist". Het plan is met de Gereedschapskist in de Goed Werk Hub te gaan werken.

goed_werk_hub_6Tijdens de opening van de Goed Werk Hub, lukte het Thijs Jansen via Skype verbinding te maken met Lynn Barendsen op haar werkplek aan de Universiteit van Harvard in de V.S. Ze vertelde over haar onderzoek en het diverse malen interviewen van 1200 mensen met verschillende beroepen, van hele jonge toegewijde studenten en jonge professionals tot zestigjarigen. Een van de inzichten die ze gaande het onderzoek kreeg was, dat nadenken over je beroep een proces van reflectie op gang brengt dat voordelen oplevert.

Tot slot vertelde Alexandrien van der Burgt dat de Goed Werk Hub inmiddels een aantal bondgenoten heeft: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buurtzorg Nederland, Universiteit van Tilburg, Politie Academie, Stichting Beroepskwalitleit Leerkrachten, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF), Nu '91, CNV Publieke Zaak en het ROC  Mondriaan Horeca College dat de locatie in Den Haag biedt voor de samenkomsten van de Goed Werk Hub-deelnemers en bezoekers van de inloop-lunches.

Op de foto´s: Helemaal bovenaan: Toasten op de Goed Werk Hub!
Rechts: v.l.n.r. Jacqueline Rutjens, Alexandrien van der Burgt, Thijs Jansen, Gerdi Japin, beleidsmedewerker Beroepstrots Ministerie van BZK, Rinze Bulstra, projectleider Administratieve lasten professionals van het Ministerie van BZK.
Boven: Lynn Barendsen vertelt over de "Good Work Toolkit" vanaf haar werkplek op de universiteit van Harvard.
Onder: De ontmoetingen en gesprekken zijn begonnen in de Goed Werk Hub!

opening_goed_werk_hub_2 logo_goed_werk_hub2 opening_goed_werk_hub_6
opening_goed_werk_hub_7 opening_goed_werk_hub_9 goed_werk_hub_poster_blauw2
terug naar boven