Goed Werk Hub

GWG Blog


"Wordt de tegenstem van ambtenaren wel voldoende gehoord? Ik ben ervan overtuigd dat binnen de Nederlandse Zorgautoriteit er voldoende ambtenaren zijn met het schaamrood op de kaken over de gang van zaken in de organisatie. Net zoals er voldoende ambtenaren waren binnen de Belastingdienst om te waarschuwen tegen de onuitvoerbaarheid van een toeslagsysteem, of voor de problemen verbonden aan de overdracht van PGB. Mijn oproep aan u is om de verslaving aan transparante controleerbare systemen aan te pakken door daar een ander soort transparantie tegenover te stellen, een transparantie waarbij uw liefde voor de publieke zaak blijkt, op een stevige, niet naïeve manier. Breng in beeld hoe de operaties mogelijk niet kunnen bijdragen aan wat de bedoeling is... laat zien hoe door de doorvoering van grootschalige tekentafelprojecten de menselijkheid kan zoekraken, hoe de beoogde effecten uit het zicht kunnen raken en hoe mensen in de knel kunnen raken".


Martin is a 35 year old civil servant in the office of Migration and Asylum at the Ministry of Safety and Justice in The Netherlands. After he finished his masters in 'Policy and Management in Multicultural Society,' Martin specialized in migration issues because he wanted to help people seeking safety and shelter in a new environment. Human dignity and human rights are very important values for Martin.
A few years ago Martin collaborated on a vision and mission statement for the Ministry. He believes he contributed to a just immigration and naturalization policy. This work gave Martin personal and professional satisfaction. Further, managers and other policy makers see Martin as loyal and competent.


Deel 4 van de serie 'Publiek professionalisme en Goed Werk' gaat over Fred van Opstal, wijk- en jeugdagent in het Noord-Brabantse Sint-Willebrord. Hij heeft zijn jeugd in die regio doorgebracht en dat is volgens hem een voordeel om aansluiting bij de jeugd te vinden. Hij kent de specifieke omstandigheden en heeft het vermogen zich goed in te leven in anderen. Hij zegt dat hij ruimte in zijn werk nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

Klik hier voor het vierde verhaal: Betrokken en eerlijk zijn is vaak de sleutel tot succes, door Bram van Huijgevoort


In deel 3 van de serie 'Publiek professionalisme en Goed Werk' is gemeenteambtenaar Marcel Morel aan het woord. Hij is coördinator van het cluster Juridische Zaken. Zijn werkveld is specifiek maar ook breed. Hij is al jaren gepassioneerd bezig met zijn werk, maar zijn hart ligt ook bij de natuur en het milieu. Voor hem geldt niet alleen het recht van de sterkste.

Klik hier voor het derde verhaal: De mens als onderdeel van het geheel, door Marc Dols.


In deel 2 van de serie 'Publiek professionalisme en Goed Werk' is griffier Gerard Vrenken aan het woord. De functie van griffier is een bijzondere in het Nederlandse openbaar bestuur, en bestaat pas sinds 2002 als onderdeel van de dualisering van het gemeentelijk bestel dat in dat jaar werd ingevoerd. Vrenken is een van de weinige griffiers die al sinds het begin de functie bekleedt in de gemeente Tilburg.

Klik hier voor het tweede verhaal: Die faciliterende rol, daar doe je het voor, door Mathieu Monteau.


Op de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit Tilburg wordt sinds een aantal jaren het keuzevak 'Publiek Professionalisme en Goed Werk' gegeven. Dit vak is ontwikkeld door de docenten Thijs Jansen en Merlijn van Hulst.
Het doel van dit vak is derdejaars studenten Bestuurskunde kennis te laten maken met de leefwereld van publieke professionals. Veel van wat door politici en ambtenaren bedacht wordt als beleid, wat gewenst wordt door kiezers/burgers, kan uiteindelijk slechts gerealiseerd worden door professionals op de werkvloer.
Het realiseren van beleidsdoelen is in de praktijk vaak een strijd: bijvoorbeeld om met beperkte middelen goed werk te leveren. Daarom worden degenen die dit (moeten) doen wel 'frontlijnwerkers' genoemd.

 

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (7 maart 2013) verscheen het verslag Medische professionals over hun kernwaarden van Yolande Witman, Peter C.M. van den Kerkhof en Didi D.M. Braat, dat gaat over een pilot-onderzoek dat plaatsvond onder medische professionals van het Radboudziekenhuis van Nijmegen. Voor de pilot werd in samenwerking met Alexandrien van der Burgt van de Stichting Beroepseer gebruik gemaakt van het Goed Werk gereedschap dat is ontwikkeld door het GoodWork Project.
Aanleiding tot de pilot was o.a. de bezorgdheid over de bedreiging van "goed werk" van professionals. Goed werk wordt gekenmerkt door excellentie, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid.

wiljan hendrikx 1a

De leraar-factor: door naar de volgende ronde

Denkt u eens terug aan uw schooltijd. Welke vijf positieve dingen ziet u voor u? Ik twijfel er niet aan dat minimaal een of twee van uw herinneringen vrij direct betrekking hebben op een van uw favoriete leraren. Zo ja, waarom? Misschien omdat hij/zij in staat was om uw aandacht letterlijk bij de les te houden. Of omdat hij/zij echt uw interesse heeft gewekt voor een bepaald vak(gebied). Of misschien zelfs omdat hij/zij er was op het moment dat u in de put zat en een goed advies kon gebruiken. Natuurlijk zijn dit niet alle redenen, maar de boodschap is duidelijk: leraren spelen een grote rol in een belangrijke periode in ons leven.

wiljan hendrikx 1aLeren: een gedeelde verantwoordelijkheid

Our lives depend on having access to the knowledge our ancestors have accumulated and passed down from one generation to the next (Csikszentmihalyi in Nakamura & Shernoff, 2009:xi).

De zon schijnt. Dubbend over deze blog staar ik naar de glinstering van de Charles rivier, terwijl ik mijn gedachten over bovenstaand citaat laat gaan.

wiljan hendrikx red soxDe professional en de honkballer

"I was in awe every time I walked onto the field. That’s respect. I was taught you never, ever disrespect your opponent or your teammates or your organization or your manager and never, ever your uniform. Make a great play, act like you’ve done it before; get a big hit, look for the third base coach and get ready to run the bases; hit a home run, put your head down, drop the bat, run around the bases, because the name on the front is a lot more important than the name on the back. That’s respect" (Ryne Sandberg, 2005 introduction speech to Baseball Hall of Fame, geciteerd door Heclo, 2008: 3).

Pagina 1 van 2
Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design